Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

poniedziałek, 30 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje iż w dniu 30 stycznia 2006 r. do Spółki wpłynęła informacja od Pana Marka Wierzbowskiego – Członka Rady Nadzorczej następującej treści: 

„W związku z zaprzestaniem przez Bank Depozytowy zgłaszania do składu Rady Nadzorczej KGHM przedstawiciela posiadaczy globalnych kwitów depozytowych, koczy się moja działalność w charakterze takiego przedstawiciela i niniejszym składam rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)