2019
Wrzesień
Data Nazwa Plik
11-09-2019 Ogłoszenie o Konkursie w ramach rządowego programu GovTech Polska
pdf 1.8 MB Regulamin konkursu GovTech
Sierpień
Data Nazwa Plik
07-08-2019 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
pdf 243 KB PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO
Lipiec
Data Nazwa Plik
15-07-2019 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 211.
pdf 338 KB Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pdf 34 KB 1.-zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf
pdf 68 KB 2.-pytania-i-odpowiedzi-1.pdf
pdf 3.5 MB Specyfikacja
docx 76 KB Formularz ofertowy
docx 39 KB 3.-oswiadczenie-o-poufnosci.docx
docx 75 KB Formularz oświadczeń
docx 27 KB Gwarancja przetargowa
docx 17 KB dzierzawa_nieruchomosci_gruntowej_polozonej_w_warszawie.docx
Czerwiec
Data Nazwa Plik
28-06-2019 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
pdf 479 KB OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego KGHM
pdf 256 KB REGULAMIN przeprowadzenia dialogu technicznego
pdf 92 KB Opis przedmiotu zamowienia
Maj
Data Nazwa Plik
16-05-2019 KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w roku 2019 odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 7.000 Mg
docx 43 KB projekt_umowy.docx
Luty
Data Nazwa Plik
26-02-2019 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w paśmie stałym 50 MW w roku 2020 r.”
pdf 46 KB SIWZ
pdf 42 KB Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
pdf 164 KB Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY
26-02-2019 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w III kwartale 2019 r.”
pdf 46 KB SIWZ
pdf 42 KB Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
pdf 162 KB Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY
26-02-2019 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w miesiącach: kwietniu, maju, czerwcu 2019 r.”
pdf 47 KB SIWZ
pdf 47 KB Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
pdf 163 KB Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY
Styczeń
Data Nazwa Plik
18-01-2019 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu 2019 r.”
pdf 47 KB SIWZ
pdf 46 KB Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
pdf 165 KB Załącznik nr 1 WZÓR UMOWY
2018
Październik
Data Nazwa Plik
25-10-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przegląd i badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych kluczowych spółek Grupy Kapitałowej za lata 2019-2021”
pdf 931 KB SIWZ
pdf 458 KB Załącznik nr 1 FORMULARZ_OFERTY
pdf 291 KB Załącznik nr 2 do SIWZ zakres usługi
pdf 331 KB Załącznik nr 3 Umowa
pdf 177 KB Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dot. przetwarzania danych_Klauzula Informacyjna
pdf 143 KB Dodatkowe pytania do SIWZ
pdf 30 KB Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy
pdf 32 KB Bilans
11-10-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 20 MW”
pdf 24 KB Treść ogłoszenia
pdf 42 KB Załącznik nr 1 do SIWZ_2019_20MW
pdf 149 KB Załącznik nr 2 do SIWZ_UMOWA 2019_20MW
pdf 46 KB SIWZ 2019_20MW
11-10-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku w paśmie stałym 30 MW”,
pdf 24 KB Treść ogłoszenia
pdf 42 KB Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy_2020_30MW
pdf 149 KB Załącznik nr 2 do SIWZ_UMOWA 2020_30MW
pdf 46 KB SIWZ 2020_30MW
Marzec
Data Nazwa Plik
26-03-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 30 MW”
pdf 200 KB Treść ogłoszenia
pdf 46 KB SIWZ
pdf 127 KB Szablon umowy
pdf 43 KB Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
02-03-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku w paśmie stałym 70 MW”
pdf 200 KB Treść ogłoszenia
pdf 46 KB SIWZ
pdf 127 KB Szablon umowy
pdf 43 KB Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
02-03-2018 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 70 MW”
pdf 25 KB Treść ogłoszenia
pdf 46 KB SIWZ
pdf 127 KB Szablon umowy
pdf 43 KB Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Luty
Data Nazwa Plik
08-02-2018 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w latach 2018-2019 odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 35.000 Mg.
pdf 48 KB Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pdf 64 KB Projekt umowy HMG
Styczeń
Data Nazwa Plik
19-01-2018 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) połączona z zakupem ołowiu surowego.
pdf 1.1 MB Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pdf 90 KB Projekt umowy
pdf 50 KB Treść ogłoszenia o przetargu
2017
Październik
Data Nazwa Plik
06-10-2017 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku w paśmie stałym 70 MW”
pdf 30 KB Treść ogłoszenia
pdf 47 KB SIWZ
pdf 133 KB Szablon umowy
pdf 41 KB Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
06-10-2017 KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 70 MW”
pdf 30 KB Treść ogłoszenia
pdf 47 KB SIWZ
pdf 133 KB Szablon umowy
pdf 41 KB Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Wrzesień
Data Nazwa Plik
28-09-2017 KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w roku 2017 odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 2000 Mg
pdf 835 KB Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
pdf 3.1 MB Projekt umowy.
06-09-2017 Pisemny przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie zmiennym 70 MW
pdf 41 KB Załącznik nr 1
pdf 45 KB SIWZ
pdf 123 KB Szablon umowy
06-09-2017 Pisemny przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku w paśmie zmiennym
pdf 41 KB Załącznik nr 1
pdf 45 KB SIWZ
pdf 125 KB Szablon umowy
pdf 54 KB Załącznik nr 3
Luty
Data Nazwa Plik
24-02-2017 Pisemny przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku w paśmie stałym 40 MW
pdf 45 KB siwz_40_mw_2018.pdf
pdf 41 KB zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_40mw_2018.pdf
pdf 122 KB szablon_umowy_40mw_2018.pdf
24-02-2017 Pisemny przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. na II, III i IV kwartał 2017 rok w paśmie stałym 20 MW.
pdf 45 KB siwz_20_mw_2017_ii-iv_kw.pdf
pdf 41 KB zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_20mw_2017.pdf
pdf 121 KB szablon_umowy_20mw_2017_ii-iv_kw.pdf
23-02-2017 KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”
pdf 187 KB Projekt umowy
02-02-2017 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 50 MW”, nr postępowania: EO/90
pdf 45 KB SIWZ
pdf 122 KB Szablon umowy
pdf 41 KB Załącznik nr 1
02-02-2017 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku w paśmie stałym 80 MW”, nr postępowania: EO/9
pdf 45 KB SIWZ
pdf 122 KB Szablon umowy
pdf 41 KB Załącznik nr 1
2016
Grudzień
Data Nazwa Plik
13-12-2016 KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w latach 2017-2018 odpadu o kodzie 10 04 01*oraz odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*
pdf 271 KB Projekt umowy
Listopad
Data Nazwa Plik
29-11-2016 Przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku w paśmie 20 MW z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych”, nr postępowania: EO/9090/281/16 (zał.treść ogłoszenia)
doc 75 KB Załącznik nr 1
doc 241 KB Załącznik nr 2
doc 79 KB SIWZ
xls 146 KB zalacznik_3_grafik_zapotrzebowania.xls
03-11-2016 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku w paśmie stałym 50 MW”, nr postępowania: EO/90
pdf 41 KB Załącznik nr 1
pdf 115 KB Załącznik nr 2
pdf 45 KB SIWZ
Czerwiec
Data Nazwa Plik
14-06-2016 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku w paśmie stałym 20MW”
pdf 45 KB siwz_20_mw.pdf
pdf 39 KB zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_20mw.pdf
pdf 114 KB zalacznik_nr_2_-_szablon_umowy_2017_20mw_biale_certyfikaty.pdf
Kwiecień
Data Nazwa Plik
26-04-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy zgodnie z załącznikiem nr 1.
pdf 231 KB zalacznik_nr_1_zalacznik_nr_2.pdf
pdf 151 KB zalacznik_nr_3.pdf
20-04-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „WYBORU DOSTAWCY WĘGLA DRZEWNEGO” w trybie przetargu nieograniczonego.
07-04-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru „DOSTAWCY URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH” w trybie przetargu nieograniczonego.
Marzec
Data Nazwa Plik
25-03-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż wraz z dostawą tektury falistej typu „B”
pdf 132 KB zalacznik_nr_1_-_projekt_umowy.pdf
25-03-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru DOSTAWCY PALET NOWYCH I UŻYWANYCH ORAZ TARCICY W ROKU 2016/2017 w trybie przetargu nieograniczonego.
25-03-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży wraz z dostawą folii w rękawie (przejrzystej)
pdf 259 KB zalacznik_nr_1_-_projekt_umowy.pdf
24-03-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy taśmy PET
pdf 135 KB zalacznik_nr_1_-_projekt_umowy.pdf
24-03-2016 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „Modernizacji sterowania suwnicy Q=10T” w trybie przetargu nieograniczonego.
16-03-2016 Zarząd MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
10-03-2016 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018
pdf 45 KB siwz_40_mw.pdf
pdf 201 KB tresc_ogloszenia_2018_40mw.pdf
pdf 39 KB zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_40mw.pdf
pdf 114 KB zalacznik_nr_2_-_szablon_umowy_2018_40mw.pdf
10-03-2016 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2017
pdf 45 KB siwz.pdf
pdf 201 KB tresc_ogloszenia.pdf
pdf 39 KB zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf
pdf 114 KB zalacznik_nr_2_wzor_umowy.pdf
Luty
Data Nazwa Plik
24-02-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Opel Astra SK 2277 V
pdf 235 KB formularz_ofertowy.pdf
22-02-2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego
docx 57 KB zalacznik_do_ogloszenia.docx
17-02-2016 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
pdf 1.5 MB broniewskiego-_przetarg.pdf
doc 33 KB oferta_zakupu_nieruchomosci_broniewskiego.doc
17-02-2016 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Sybiraków 2 w Głogowie
pdf 1.4 MB glogow_sybirakow-_przetarg.pdf
16-02-2016 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości działka nr 15/2, obręb 0005 - miasta Chojnów oraz działki 190/2, obręb Michów - gmina Chojnów
pdf 308 KB oferta_zakupu_nieruchomosci_chojnow.pdf
pdf 1.1 MB ogloszenie_-przetarg_chojnow_2_dzialki-_marzec.pdf
09-02-2016 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TARYFACH A I B
09-02-2016 Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m3 z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek
pdf 609 KB sprzedaz_drewna_na_pniu_arnowek.pdf
pdf 280 KB zalacznik_nr_1_tarnowek.pdf
pdf 261 KB zalacznik_nr_3_tarnowek.pdf
pdf 363 KB zapytanie_ofertowe_tarnowek.pdf
Styczeń
Data Nazwa Plik
13-01-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Toyota Auris SK 4257 M
pdf 235 KB formularz_ofertowy.pdf
13-01-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Honda Civic SK 2067 L
pdf 236 KB formularz_ofertowy.pdf
13-01-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Opel Astra, SK 2030 Y
pdf 233 KB formularz_ofertowy.pdf
13-01-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Opel Astra, SK 7775V
pdf 234 KB formularz_ofertowy.pdf
13-01-2016 Bipromet S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza zamiar sprzedaży w postępowaniu ofertowym samochodu osobowego marki Ford Mondeo SK 9597 K
pdf 234 KB formularz_ofertowy.pdf
05-01-2016 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości (dz. 67/2) Grodziszcze
pdf 701 KB 67-2_grodziszcze.pdf
05-01-2016 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości (dz. 71/2 i 72/4 Wilczyn)
pdf 700 KB 71-2_i_72-4_wilczyn.pdf
05-01-2016 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości (dz. 801/1 w Lubinie)
pdf 681 KB 801-1_lubin.pdf
2015
Grudzień
Data Nazwa Plik
18-12-2015 Metraco S.A. ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego pn. „Spycharka gąsienicowa HSW TD-40 E ”
pdf 191 KB procedura_przetargu_2_-_spycharka_hsw_td-40_e_15.12.2015.pdf
18-12-2015 Metraco S.A. ogłosza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master
pdf 191 KB procedura_przetargu_samochod_renault_18.12.2015.pdf
17-12-2015 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru „DOSTAWCY PIECA KOŁPAKOWEGO I/LUB WYKONAWCY MODERNIZACJI TRZONÓW PIECA KOŁAPKOWEGO”
16-12-2015 Metraco S.A. ogłosza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż Spycharki gąsienicowej HSW TD-40 C
pdf 310 KB metraco_informacja_o_przetargu_spycharka_hsw_td-40_c_15.12.2015.pdf
pdf 194 KB procedura_przetargu_spycharka_hsw_td-40_c_15.12.2015.pdf
11-12-2015 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „Dostawy noży krążkowych i ogumowania pierścieni”
10-12-2015 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru „DOSTAWCY KRYSTALIZATORÓW GRAFITOWYCH I WYKONAWCY REGENRACJI UŻYWANYCH KRYSTALIZATORÓW GRAFITOWYCH”
08-12-2015 Zaproszenie dla partnerów KGHM Polska Miedź S.A. do zgłaszania zainteresowania przystąpieniem do współpracy w ramach Platformy Transferu Technologii
pdf 1.5 MB Ulotka
08-12-2015 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „SPRZEDAŻY UŻYWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO KOMATSU FG 25C-14 ORAZ SPRZEDAŻY FABRYCZNIE NOWYCH ŁOŻYSK I PIERŚCIENI KOYO/SKF/FAG
03-12-2015 KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział Zakład Hydrotechniczny zaprasza do złożenia oferty na: "Zakup drzewa na pniu w ilości 2535 m³ z terenu działek 403, 406, 412 i 413 obręb Rynarcice"
pdf 371 KB zapytanie_ofertowe_pdf.pdf
pdf 278 KB zalacznik_nr_1_pdf.pdf
pdf 1.1 MB zalacznik_nr_2_-pdf.pdf
pdf 262 KB zalacznik_nr_3_pdf.pdf
Lipiec
Data Nazwa Plik
29-07-2015 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ogłasza do sprzedaży
17-07-2015 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: materiały ceramiczne wg załącznika nr 1
pdf 1.1 MB Projekt umowy
Maj
Data Nazwa Plik
14-05-2015 Interferie S.A. ogłasza konkurs na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie
14-05-2015 Interferie S.A. ogłasza postępowanie na wykonanie, dostawę i montaż grafik w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie
14-05-2015 Interferie S.A. ogłasza postępowanie na dostawę telewizorów wraz z montażem i podłączeniem w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie
13-05-2015 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
pdf 338 KB Formularz ofertowy
06-05-2015 INTERFERIE S.A. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy
06-05-2015 INTERFERIE S.A. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy
05-05-2015 INTERFERIE S.A. ogłasza konkurs ofert na roboty budowlane w hotelu "Bornit" w Szklarskiej Porębie
Kwiecień
Data Nazwa Plik
23-04-2015 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
pdf 154 KB Fragment działki 282_2
pdf 304 KB Formularz ofertowy
08-04-2015 Interferie S.A, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica ogłasza konkurs ofert
08-04-2015 Interferie S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, ogłasza konkurs ofert
Marzec
Data Nazwa Plik
27-03-2015 Sprzedaż środków transportowych i pomp przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
pdf 303 KB Formularz ofertowy
Luty
Data Nazwa Plik
19-02-2015 KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 r. w godzinowym paśmie 40 MW ”, nr postępowania: EO/7
xls 80 KB Grafik zapotrzebowania
pdf 40 KB Formularz ofertowy
pdf 112 KB Szablon umowy
pdf 47 KB SIWZ
10-02-2015 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
pdf 421 KB Formularz ofertowy
10-02-2015 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
pdf 433 KB Formularz ofertowy
10-02-2015 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
doc 43 KB Formularz ofertowy
Styczeń
Data Nazwa Plik
29-01-2015 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
pdf 336 KB Formularz ofertowy
29-01-2015 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
pdf 335 KB Formularz ofertowy
2014