Pracownik KGHM Menadżerem Zakupów Roku 2009

wtorek, 27 Październik, 2009

Dyrektor Naczelny Centralnego Biura Zakupów w KGHM Polska Miedź S.A. został wyróżniony tytułem Menadżera Zakupów Roku 2009 za projekt „Reorganizacja Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”. Wyróżnienie przyznano podczas V Forum Zakupowego POLZAK. 

W dniach 22-23 października 2009 r. w Warszawie odbyło się V Forum Zakupowe POLZAK. Jest to konferencja organizowana rokrocznie, w trakcie której omawiane są najistotniejsze zmiany, jakie miały miejsce w danym roku w obszarze zakupowym w Polsce. Przedstawiciele największych firm prezentują swoje rozwiązania, dzielą się problemami i poszukują nowych tematów, które mogą pomóc w polepszaniu efektywności realizowanych przez nich działań – czyli pomogą osiągać oszczędności.

W trakcie tegorocznego Forum Zakupowego po raz pierwszy przeprowadzony został konkurs o nagrodę – przyznanie tytułu „Menadżera Zakupów Roku 2009”. Nagrodę tę otrzymał Artur Król, Dyrektor Naczelny Centralnego Biura Zakupów w KGHM Polska Miedź S.A.
Nagroda została przyznana za dotychczasową realizację projektu pn. „Reorganizacji Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”. Po zapoznaniu się przez Kapitułę, której przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, z danymi dotyczącymi skali wdrożenia, jego aktualnego statusu oraz stopnia realizacji zakładanych efektów, kandydatura Artura Króla została zarekomendowana do przyznania przedmiotowej nagrody. W wyniku tajnego głosowania, w którym głos oddali wszyscy uczestnicy V Forum Zakupowego Polzak, przy miażdżącej przewadze głosów pan Artur Król otrzymał tytułu Menadżera Zakupów Roku 2009.

To wydarzenie jest bardzo istotne, zarówno dla KGHM Polska Miedź S.A., jak i dla całego środowiska zakupowego. – Okazało się, że projekt reorganizacji zakupów w naszej firmie można nie tylko wdrożyć, ale że to wdrożenie jest bardzo pozytywnie oceniane w fachowym środowisku, co potwierdza bardzo duże zainteresowanie również licznie obecnych przedstawicieli środowisk naukowych. Praktycy potwierdzili, że to wdrożenie można uznać za jeden z największych dotychczas projektów z zakresu zakupów w Polsce, a i w przyszłości trudno będzie o znalezienie wdrożenia o porównywalnej skali. Mam nadzieję, że dalszy, dynamiczny rozwój tego projektu przyczyni się do zbudowania optymalnego modelu zarządzania relacjami z naszymi dostawcami – skomentował Artur Król. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Organizatorem Forum Zakupowego jest Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki (PSML), jest to stowarzyszenie reprezentujące polskich menadżerów logistyki, działającą na rzecz wzrostu prestiżu logistyki i menadżerów logistycznych w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania logistycznego, tworzenie i promowanie dobrych praktyk biznesowych, działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menadżera logistyki oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.