Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

środa, 26 Czerwiec, 2013
Raport nr 24/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 5 września 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A., zawarły Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej („Porozumienie”).

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 września 2013 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich stron Porozumienia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).