Ponad 75 mln zł na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki III konkursu CuBR.

środa, 25 Styczeń, 2017

W ramach konkursu pozytywnie zarekomendowano realizację 11 projektów. Ich zakres merytoryczny jest bardzo szeroki i dotyka takich spraw jak: systemy łączności w wyrobiskach podziemnych, technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, projektowanie metryk strzałowych, zabezpieczanie antykorozyjne instalacji w ZWR, redukcji odorów z szybów wydechowych, odczynników flotacyjnych, szkolenia operatorów maszyn górniczych czy sposobów zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.

- KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w Programie CuBR od początku jego istnienia. Realizujemy już projekty w obszarach związanych z naszą działalnością i cieszymy się, że w ramach III konkursu przypadnie nam w udziale możliwość  realizacji kolejnych 11. Oczekujemy, że wysoki poziom gotowości technologicznej projektów pozwoli na implementację innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju naszej firmy – ocenia Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Zarządu KGHM PM.

Przedsięwzięcie polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych - CuBR powstało  5 lat temu na mocy  porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a KGHM Polska Miedź S.A. Budżet przedsięwzięcia, planowanego na 10 lat, wynosi ok. 200 mln. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu metali nieżelaznych: osiągnięcie istotnego postępu technologicznego oraz wypracowanie rozwiązań umacniających  pozycję polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku.

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje już 12 projektów z poprzednich dwóch konkursów. Ich łączna wartość oscyluje w granicach 70 mln. Ich zakres jest bardzo szeroki, a dotyczy 4 głównych obszarów tematycznych:

  1. Górnictwo i Geologia
  2. Przeróbka
  3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały
  4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie

Wszystkie Projekty posiadają wysoki poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) i są wysoce zorientowane na wdrożenia bądź komercjalizację. W tym roku planowane jest zakończenie realizacji pierwszych projektów.

Dzięki wsparciu z programu CuBR powstały m.in. nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania,  automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi oraz innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

- Inwestujemy środki publiczne w tworzenie nowatorskich rozwiązań skrojonych na potrzeby przemysłu. Współpraca NCBR z KGHM wpisuje się w cele, jakie stawiamy sobie w obszarze komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem - mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gwarancją sukcesu jest udział w pracach zarówno Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., którzy posiadają olbrzymią wiedzę praktyczną oraz doświadczenie zdobywane przez dziesięciolecia istnienia Spółki, jak również największych uczelni technicznych w Polsce oraz Instytutów Badawczych, które zapewniają odpowiednie wsparcie i zaplecze naukowe. Praktycznie w każdym z projektów uczestniczą również Spółki z Grupy Kapitałowej KGHM.

- Współpraca z KGHM to wzorcowy przykład inicjatywy w której NCBR wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Co istotne, postęp technologiczny przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia i produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko  - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Łącznie na wsparcie prac badawczo – rozwojowych w trzech konkursach NCBR i KGHM przeznaczyły już ponad 164 mln zł.