Perły Polskiej Gospodarki dla KGHM

Perłą Wielką, po raz kolejny, został nagrodzony KGHM w dziesiątej edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market. Kryteria klasyfikacji opracował Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

piątek, 30 Listopad, 2012

KGHM został wyróżniony Perłą Wielką przyznawaną firmom, których przychody w 2011 r. przekroczyły 1 mld zł. Nagrodę przyznano za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto spółka otrzymała Perłę Polskiej Gospodarki w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. 

- Doceniono nasze odważne myślenie i konsekwencję w działaniu. Receptą na sukces jest wizja, konsekwencja, dobre relacje z pracownikami i zaufanie. To buduje wartość firmy. Dla KGHM to nagroda za wytrwałość w realizacji naszej strategii i dążeń do tego aby być firmą globalną – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. 

Ranking wyłaniający Perły Polskiej Gospodarki jest prowadzony na podstawie restrykcyjnych kryteriów opracowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Także weryfikacja danych przedstawianych przez firmy biorące udział w rankingu, prowadzona jest pod nadzorem INE PAN. Do rankingu zgłosiło się ponad 2000 przedsiębiorstw. 

- Zbiór ten obejmuje firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie są to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym i wydajność pracy – mówi Krystyna Woźniak – Trzosek, wydawca i redaktor naczelny wydawnictwa Polish Market. 

Tegoroczną, jubileuszową edycję rankingu objął honorowym patronatem wicepremier i minister gospodarki, Waldemar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.