„Perły” dla najlepszych – nagroda dla KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 06 Czerwiec, 2006

KGHM Polska Miedź S.A. zajęła pierwsze miejsce w kategorii „surowce i energia” w rankingu „Perły Polskiej Giełdy” przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. 

W dniu 3 czerwca br., w Zakopanem, Paweł Piotrowski, podsekretarz stanu w resorcie Skarbu Państwa, wręczył nagrodę "Perła Polskiej Giełdy" notowanym w Warszawie firmom. Statuetkę w imieniu KGHM Polska Miedź S.A. odebrał Wiceprezes Marek Fusiński. 

Nagroda „Perły Polskiej Giełdy” ma w założeniach wyróżniać firmy, które w 2005 roku odniosły największy sukces finansowy, rynkowy i giełdowy. Przy czym za sukces rynkowy uznano wzrost przychodów ze sprzedaży, zaś w przypadku definicji sukcesu finansowego – bardzo dobre wyniki finansowe oraz wysokość dywidendy. 

„Perły” przyznano w pięciu kategoriach: 
- nowe technologie, 
- finanse, 
- surowce i energia, 
- handel i dobra konsumpcyjne, 
- przemysł i budownictwo. 

Dep. PR