Parkiet wskazał liderów rynku kapitałowego. Za nami gala „Byki i Niedźwiedzie”, której partnerem był KGHM Polska Miedź

21 marca na dorocznej gali „Byki i Niedźwiedzie”, organizowanej przez „Parkiet”, uhonorowano osoby i instytucje najbardziej zasłużone dla rynku kapitałowego w Polsce. Wśród laureatów prestiżowych nagród znaleźli się również analitycy i ekonomiści, którzy swoimi działaniami wpływali na kształtowanie się rynków w minionym roku.

piątek, 22 Marzec, 2019

KGHM Polska Miedź był partnerem głównym gali. Nagrodę w kategorii „Ekonomista Roku” z rąk Dyrektora Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM, Janusza Krystosiaka, odebrał Łukasz Tarnawa, Główny Ekonomista Banku Ochrony Środowiska. W uzasadnieniu przekazano, że „w 2018 roku miał on - razem z Aleksandrą Świątkowską - najlepszego nosa do comiesięcznych prognoz dotyczących kluczowych wskaźników makroekonomicznych i finansowych”.

Uczestnicy gali, podsumowując sytuację polskiego rynku finansowego w minionym roku zwracali uwagę, że był to okres trudnych wyzwań. Chociaż wskaźniki gospodarcze w Polsce kształtowały się korzystnie jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, to indeksy giełdowe notowały wahania. Najbliższy rok może przynieść więcej optymistycznych wieści dla inwestorów i innych uczestników rynku, na co wskazuje m.in. powolny, ale systematyczny wzrost indeksów.

„Analizując sytuację gospodarczą w ogóle, jak też sytuację rynków finansowych, należy pamiętać, że na kształtowanie cen na rynkach oraz stan giełdy wpływ ma wiele czynników niezależnych od działań konkretnych firm czy inwestorów. W skali globalnej można tu wymienić choćby kwestie geopolityczne, takie jak pogłębiające się w ostatnim roku napięcia ekonomiczne na linii USA-Chiny. Te czynniki w naturalny sposób wpływają na kształtowanie się cen na rynkach, w tym kluczowym dla naszej firmy rynku miedzi, a tym samym oddziałują także na rynek kapitałowy” – zaznacza Janusz Krystosiak.

Odpowiadając na te wyzwania KGHM w grudniu 2018 roku zaktualizował swoją strategię działania na lata 2019-2023. Jedna z największych i najważniejszych polskich firm będzie działać z większą koncentracją w czterech kierunkach strategicznych, tzw. 4E – elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. Te z kolei przekładają się na 6 obszarów strategicznych: produkcja, rozwój, innowacje, efektywna organizacja, człowiek i środowisko, stabilność finansowa.

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM podkreśla, że firmy chcące aspirować do roli liderów, są w stanie poradzić sobie nawet w bardziej wymagających warunkach ekonomicznych.

„W KGHM dzięki udanym inwestycjom oraz pozytywnym relacjom z partnerami biznesowymi stale utrzymujemy wysoki poziom produkcji, jak i sprzedaży, w tym przede wszystkim eksportu, który przynosi naszej spółce ok. 80 procent przychodów. Szczególnie warta odnotowania jest podpisana pod koniec zeszłego roku nowa umowa z China Minmetals, azjatyckim potentatem branży metalowej, opiewająca na kwotę kilkunastu miliardów złotych. Umowa ta jest przedłużeniem trwającej przeszło dwie dekady obecności KGHM w Azji i pokazuje, że wartość naszej firmy i jej pozycja w oczach inwestorów i partnerów jest stabilna. Znajduje to też jednoznaczne odbicie w kursie akcji KGHM. Jestem przekonany, że dzięki umiejętnym inwestycjom i działaniom biznesowym polskie firmy mogą budować taką właśnie mocną pozycję i rosnąć w siłę na giełdzie” – dodaje Krystosiak.

Uczestnicy gali „Byki i Niedźwiedzie” patrzą w najbliższą przyszłość wypatrując nowych szans i możliwości dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Nasz rynek mimo nieuniknionych problemów i trudności wynikających z czynników geopolitycznych stwarza okazje do dynamicznego rozwoju oraz budowania ekonomicznej wartości polskich przedsiębiorstw.