Oświadczenie w związku z zatrzymaniem przez CBA dwóch pracowników GK KGHM w wyniku śledztwa prowadzonego w latach 2012 – 2016

Oświadczenie w związku z zatrzymaniem przez CBA dwóch pracowników GK KGHM  w wyniku śledztwa prowadzonego w latach 2012 – 2016.

wtorek, 05 Luty, 2019

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zatrzymania przez CBA dwóch pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Spółka informuje, że śledztwo dotyczy lat 2012 – 2016, a zatrzymane osoby nie pełniły funkcji dyrektorskich.  

Zarząd KGHM z pełną determinacją i konsekwencją dąży do dogłębnego wyjaśnienia sytuacji i deklaruje współpracę z organami ścigania. KGHM Polska Miedź SA wprowadziła w całej Grupie Kapitałowej Politykę Antykorupcyjną, a powołany Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych odpowiada za jej stosowanie we wszystkich podmiotach Grupy KGHM. Wdrażany jest system antykorupcyjny oparty o normę ISO 37001.

Nadzór nad wszystkimi oddziałami Spółki KGHM Polska Miedź SA prowadzony jest systematycznie. Każdy proces, który budzi wątpliwości wewnętrznych służb audytu jest dogłębnie badany. Sprawdzane są wszystkie niejasności. W ramach KGHM Polska Miedź SA działają departamenty audytu, kontroli wewnętrznej, a także Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom. Jednostki w sprawach tego wymagających współpracują z prokuraturą, policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i innymi instytucjami państwowymi.