One Control Room w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Efektywniejsze przetwarzanie zbiorów danych, zmiana filozofii zarządzania oraz lepsza organizacja pracy – to oczekiwane efekty funkcjonowania nowej dyspozytorni ruchu w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice, która została uroczyście otwarta w piątek 10 marca 2017 r.

piątek, 10 Marzec, 2017

- Idea One Control Room jest elementem centralnego sterowania procesem technologicznym i pełnego, stałego monitoringu zakładów górniczych. Pozwala szybciej i sprawniej dostarczać odpowiednie informacje, by podejmowane decyzje były optymalne z punktu widzenia produkcji i bezpieczeństwa pracowników, co jest dla nas absolutnym priorytetem – podkreśla Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

W Polkowicach-Sieroszowicach w jednym miejscu znajdują się od teraz wszystkie służby dyspozytorów (górnicze, elektryczne i automatyki). - To pozwoli lepiej skorelować obieg komunikacji wewnętrznej. Ma to znaczenie dla normalnego toku pracy, ale jest szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych, czy podczas prowadzenia akcji ratowniczej - wyjaśnia Prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki.

Budynek dyspozytorni został wyposażony w systemy zasilania bezprzerwowego, serwerownie wraz z szybkim systemem transmisyjnym. Przeprowadzono modernizację systemów wizualizacji i sterowania oraz wykonano ich kompleksową integrację, prostą w obsłudze interfejsu zarówno dla dyspozytorów jak i dla innych służb wykorzystujących dane. Systemy rejestracji i przetwarzania danych umożliwiają analizę informacji i poszukiwanie wśród nich zależności i wzorców wcześniej niemożliwych do identyfikacji. Bezpośredni dostęp do obrazów z kamer zabudowanych w wyrobiskach dołowych umożliwia natychmiastową weryfikację ich aktualnego stanu i podjęcie odpowiednich decyzji.

Koncepcja One Control Room to nie tylko budynek wraz z wyposażeniem technicznym w postaci serwerów i pulpitów dyspozytorskich. To przede wszystkim sposób podejścia do pozyskiwania i przetwarzania gromadzonych danych. To możliwość zdalnej kontroli i sterowania procesem produkcyjnym i utrzymaniowym, to możliwość proaktywnego podejścia do utrzymania systemów zapewniających ograniczenie kosztów eksploatacji systemów produkcyjnych – mówi Radosław Stach, Dyrektor Naczelny O/ ZG Polkowice-Sieroszowice.

Oprócz dyspozytorni równolegle są wprowadzane inne jej elementy jak np. system raportowania (eRaport), stała rozbudowa sieci światłowodowej, stanowiska z komputerami na dole, kamery na głównych przenośnikach oraz ich stopniowa automatyzacja. Prace koncepcyjne nowej dyspozytorni rozpoczęto w 2012 roku. Jest ona elementem budowy bezpiecznej kopalni.