Odpowiedzialna firma

piątek, 20 Listopad, 2009

KGHM jedną z najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się w grupie wybranych 16 spółek giełdowych, które utworzyły debiutujący 19 listopada 2009 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych RESPECT Index. Spółki te uzyskały najwyższą klasę ratingową - zostały liderami rankingu, co potwierdził audytor projektu. 

Na ocenę wpływ miała działalność Spółki na wielu płaszczyznach, m.in. komunikacja spółki z różnymi grupami interesariuszy, standardy etyczne stosowane w spółce, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządzanie, funkcjonowanie na giełdzie, zrównoważony rozwój. W indeksie znalazło się jedynie pięć spółek z WIG20. 

Znalezienie się wśród uczestników RESPECT Index jest nie tylko formą promocji naszej Spółki, ale przede wszystkim potwierdzeniem wysokich standardów odpowiedzialnego zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. 

Organizatorem projektu była Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, z którą współpracował Kulczyk Investments jako partner merytoryczny, Deloitte jako partner ds. audytu oraz Forbes jako partner medialny. Badanie wyłoniło skład ratingu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie oraz pierwszy w Polsce, a także pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index.