Odpowiedzialna firma

wtorek, 01 Luty, 2011

KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny znalazła się w grupie wybranych 16 spółek giełdowych i tym samym potwierdziła, że jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Dnia 25 stycznia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie uroczyście ogłoszono nowy skład Indeksu RESPECT. Z dniem 1 lutego 2011 roku rozpocznie się publikacja indeksu w nowym składzie. 
Celem projektu RESPECT Index jest wyłanianie spółek, które zarządzane są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 

Znalezienie się KGHM Polska Miedź S.A. wśród uczestników RESPECT Index to potwierdzenie wysokich standardów odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego, relacji inwestorskich, jak również w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Duży nacisk kładzie się na atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą określają m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.