Radosław Stach

Radosław Stach

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia - podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA  Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, prowadzoną wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Obecnie doskonali umiejętności menadżerskie w ICAN Institute jako uczestnik programu Personal Leadership Academy. 

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od początku kariery zawodowej. Zdobywał kolejne stopnie awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice  - Sieroszowice, począwszy od stażysty, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika działu robót górniczych, do głównego inżyniera górniczego/ zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM International w Kanadzie, odpowiadając za portfel aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej w latach 2015 - 2016. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2017 roku.

Od 2000 roku czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. Zdobył trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 rok). Jako kapitan poprowadził  drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie w Australii, w zawodach w wirtualnej komorze kopalni (Virtual Comory,  2010).

Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania procesowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Koncepcje biznesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A.”.