Marek Pietrzak

Marek Pietrzak

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Do października 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Obecnie jest  Przewodniczącym  Rady  Nadzorczej  w  Polskim  Radio  Regionalnej  Rozgłośni w Warszawie, Radio dla Ciebie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Alior Bank S.A. Od grudnia 2016 do października 2021 roku sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie  do  wykonywania  zawodu.  Ukończył  także  studia  z  obszaru  zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration.Absolwent  studiów  podyplomowych  z  zakresu  Rachunkowości  i  Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.