Katarzyna Krupa

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zajmuje się nadzorem pracy wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. W latach 1998-2017 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, a następnie Ministerstwa Rozwoju, realizując zadania z zakresu przekształceń własnościowych oraz nadzoru właścicielskiego. Umiejętności zawodowe zdobywała pracując w organach spółek kapitałowych. Zasiadała m.in. w radach nadzorczych firm: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Kopex SA, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym.