Agnieszka Winnik-Kalemba

Funkcję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. pełni nieprzerwanie od 2016 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od sierpnia 2021 r.

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Public Administration na Georgetown University in Washington D.C. oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky. Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalii – Świat. W latach 1999-2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA. W latach 2006 -2008 była Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., a w 2016 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.