Jubileusze

Jubileusze w KGHM

Rok 2021

60-lecie KGHM

1 maja 1961 r. Zakłady Górnicze "Lubin" przekształcono w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, którego zadaniem była budowa kopalń, zakładów wzbogacania rudy, hut miedzi oraz budowa zakładów pomocniczych i zaplecza socjalnego. Data jest uznawana za oficjalny początek KGHM.

50-lecie Huty Miedzi "Głogów"

Budowę Huty Miedzi "Głogów" w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto w 1967 r. Oficjalnie do eksploatacji Hutę oddano 20 lipca 1971 r.

20-lecie Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji (COPI)

Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji powstał 1 kwietnia 2001 r. poprzez połączenie zasobów działów informatyki Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

25-lecie Zakładu Hydrotechnicznego

Oddział Zakład Hydrotechniczny powstał 1 stycznia 1996 r. Jest odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację i rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 

25-lecie Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”

1 stycznia 1996 r. dwie odrębne jednostki organizacyjne Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice” i Oddział Zakłady Górnicze „Sieroszowice” połączono w jeden Oddział KGHM Polska Miedź S.A. – Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” z siedzibą w Polkowicach.

Rok 2019

40-lecie Huty Miedzi "Cedynia"

Huta Miedzi "Cedynia" rozpoczęła produkcję 9 maja 1979 r. od uruchomienia, opartej na belgijskiej technologii Contirod, nowoczesnej linii ciągłego topienia, odlewania i walcowania miedzi. 

45-lecie Zakładów Górniczych "Rudna"

Budowę Zakładów Górniczych "Rudna" rozpoczęto we wrześniu 1969 r., a 17 lipca 1974 r. kopalnia osiągnęła 25% projektowanego wydobycia i została oficjalnie przekazana do eksploatacji.

Rok 2018

65-lecie Huty Miedzi "Legnica"

W 1953 r. oddano do eksploatacji pierwsze obiekty Legnickich Zakładów Metalurgicznych, których budowę rozpoczęto w 1951 r. - były to początki hutnictwa na Dolnym Śląsku. W dniu 24 grudnia 1953 r. dokonano pierwszego spustu miedzi z pieca płomiennego, co oznaczało początek działalności huty. 19 marca 1959 r. LZM przekształcono w Hutę Miedzi "Legnica".

50-lecie Zakładów Górniczych "Lubin"

1 stycznia 1960 roku ruszyła budowa Zakładów Górniczych „Lubin”. Kopalnia rozpoczęła pracę osiem lat później w roku 1968. Pełną zdolność produkcyjną, w wysokości 4,5 mln ton rudy na rok, osiągnęła w 1972 roku.

20-lecie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud

Rok po uruchomieniu kopalni Lubin ruszyła przeróbka na terenie kopalni Polkowice, a w 1974 roku otwarto najmłodszy i zarazem największy zakład wzbogacania przy kopalni Rudna. W 1998 roku KGHM połączył je organizacyjnie w jedną placówkę pod zarządem jednej dyrekcji. Tak powstał KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach.

Rok 2017

W roku 2017 KGHM Polska Miedź S.A. obchodziła dwa ważne jubileusze. Były są to: 60. rocznica odkrycia złoża miedzi w Polsce oraz 20. rocznica debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

60. rocznica odkrycia złoża miedzi w Polsce

KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w ścisłej czołówce globalnych producentów miedzi i srebra. Rocznie Grupa KGHM produkuje około 700 tys. ton miedzi i około 1,3 tys. ton srebra.

Sercem wydobycia i przetwórstwa tych metali jest jedno z największych na świecie złoże rudy miedzi, zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Jego odkrycie 23 marca 1957 roku stało się fundamentem, na którym wyrosło nowoczesne przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. Wieloletnia historia KGHM (firma powstała w 1961 r.) to przede wszystkim fascynująca opowieść o ludziach, których połączyła wiedza i mocna wiara w sens podejmowanych działań. Budowa każdego zakładu górniczego czy przeróbki a także hut była ogromnym wyzwaniem technologicznym, wymagającym rozwiązania licznych problemów geologicznych, konstrukcyjnych i społecznych. Do pracy w KGHM ściągali najwybitniejsi inżynierowie, geolodzy, fizycy i konstruktorzy. To dzięki ich współdziałaniu – zarówno wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów, jak i ze społecznościami lokalnymi – powstały nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu kopalnie, huty oraz zakłady przetwórstwa.

Dzisiaj polskie złoże miedzi eksploatują trzy kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa się w hutach Głogów, Legnica i Cedynia. Nowym etapem w eksploatacji dolnośląskiego złoża jest uruchomiony w 2014 roku obszar górniczy Głogów Głęboki-Przemysłowy, gdzie ruda wydobywana jest z głębokości poniżej 1200 m. Milowym krokiem w rozwoju KGHM było uruchomienie w 2016 r. w Hucie Miedzi Głogów jednego z najnowocześniejszych na świecie pieców zawiesinowych.

Aktywa produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się również w Ameryce Północnej i Południowej. Amerykańskie, kanadyjskie i chilijskie kopalnie produkują oprócz miedzi także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę.

20. rocznica debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie

10 lipca 1997 roku akcje KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowały na GPW. Pierwszym krokiem na warszawski parkiet było przekształcenie w 1991 r. przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Po 20 latach od dnia debiutu giełdowego KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych i najbardziej płynnych spółek na parkiecie. W ciągu dwóch dekad na warszawskiej giełdzie wartość KGHM zwiększyła się kilkukrotnie.

Wydobywane przez nas surowce sprawiają, że świat stale się rozwija i zmienia na lepsze. Ta zmiana jest widoczna zarówno z perspektywy globalnej, jak i lokalnej. Dzięki miedzi, srebru, molibdenowi i innym metalom, które produkujemy, możemy nie tylko cieszyć się nowoczesnymi technologiami, ale i stabilnymi miejscami pracy, sprawną administracją publiczną, profesjonalnym sportem oraz wysokiej jakości edukacją i kulturą. Są to zatem surowce rzeczywiście niezwykłe – nie tylko ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne, ale też wpływ na nasze życie codzienne, gospodarcze i społeczne.