Nowy szef Rady Nadzorczej KGHM

Jacek Kuciński został przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM. Zastąpił na tym stanowisku Marka Trawińskiego.

piątek, 26 Marzec, 2010
Obradująca w piątek, 26 marca, Rada Nadzorcza wybrała spośród siebie nowego szefa. Jacek Kuciński pełnił do tej pory funkcję wiceprzewodniczącego oraz pełniącego obowiązki przewodniczącego, po tym jak z zasiadania w Radzie, 17 lutego, zrezygnował Marek Trawiński. Wiceprzewodniczącym został Marcin Dyl, natomiast sekretarzem pozostał Marek Panfil.

- Zależy mi na dobrej współpracy z zarządem Polskiej Miedzi. Mam na myśli konstruktywną współpracę mającą na celu dobre zarządzanie i rozwój spółki – powiedział po wyborze przewodniczący Jacek Kuciński. 

Jacek Kuciński jest kierownikiem „Zespołu Studiów Strategicznych w zakresie Nowoczesnych Technologii” Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorem Ośrodka Foresightu Zaawansowanych Technologii, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. 

Nowy szef Rady Nadzorczej KGHM jest doktorem nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Założył Polskie Stowarzyszenie Menadżerów i Administratorów Projektów Europejskich „POLMA” , którego jest prezesem. Jest autorem i współautorem wielu międzynarodowych programów badawczych i naukowo – technicznych oraz prekursorem prowadzenia programów foresight w Polsce.