Nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu

W latach 2018-2022, zarząd KGHM planuje realizację 26 projektów inwestycyjnych w zakresie unieszkodliwiania arsenu. W tym roku rozpoczęliśmy fazę projektową. Natomiast w 2019 roku, przystąpimy do realizacji części inwestycyjnej  - mówi Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 24 Kwiecień, 2018

Jednym z pierwszych projektów jakie wdraża KGHM jest nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie. Metodę opracowali eksperci z  Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z technologami z KGHM.

- W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z firmą CHEMIPROJEKT Sp. z o.o., która wykona projekt instalacji, a także będzie nadzorować jej wykonanie i rozruch w Hucie Miedzi Głogów – dodaje prezes miedziowej Spółki. 

W wyniku tej inwestycji, arsen zostanie wyodrębniony w postaci tak zwanego skorodytu – formy trwałej i obojętnej dla środowiska. Skorodyt jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Powstaje w wyniku utleniania rud żelazowo-arsenowych.

Minimalizacja wpływu działalności KGHM na otoczenie to jeden z głównych celów nowej Strategii Polskiej Miedzi. Spółka prowadzi szereg działań, mając na celu optymalne i bezpieczne gospodarowanie odpadami technologicznymi.

Czytaj więcej: W trosce o zdrowie głogowian