Nowa inwestycja powstanie w Gminie Żukowice

KGHM Polska Miedź S.A. i Gmina Żukowice zawarły porozumienie dotyczące realizacji kolejnej inwestycji Polskiej Miedzi. Trwają prace przygotowawcze do budowy szybu wdechowego GG-2 w ramach Programu Udostępnianie Złoża. Dzięki porozumieniu gmina zyska dodatkowe środki, a mieszkańcy  wiele atrakcyjnych benefitów.

piątek, 07 Grudzień, 2018

Nowe złoża

- Spółka w 2004 roku otrzymała koncesję na wydobywanie złoża rudy miedzi w obszarze Głogów Głęboki – Przemysłowy i od 2006 roku realizuje Program Udostępnianie Złoża,  początkowo prowadzony  pod nazwą „Projekt Głogów Głęboki - Przemysłowy”.  Celem strategicznym Spółki jest zabezpieczenie produkcji na kolejne 30 – 40 lat. Eksploatacja złoża pozwoli KGHM utrzymać poziom wydobycia w Polsce i zapewni dalszy rozwój Zagłębia Miedziowego  - powiedział Radosław Stach, Wiceprezes  Zarządu KGHM do spraw Produkcji.

KGHM udostępnia kolejne części eksploatowanego złoża, które zalegają na dużych głębokościach oraz poszukuje nowych złóż w regionie. W ramach Programu Udostępnianie Złoża tylko w bieżącym roku wykonano 37,8 km wyrobisk udostępniających i przygotowawczych  w Zakładach Górniczych Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice. Wraz z postępem robót chodnikowych przygotowywana jest infrastruktura techniczna.

W ramach Programu,  na terenie Gminy Grębocice powstaje kompleks szybowy. Budowany jest  szyb wdechowy GG-1 o funkcji materiałowo-zjazdowej oraz System Klimatyzacji Centralnej. Na terenie Gminy Żukowice umiejscowiony będzie szyb GG-2, również wentylacyjny o funkcji materiałowo-zjazdowej. Jego budowa jest niezbędna ze względu na doprowadzanie świeżego powietrza do nowych wyrobisk.

Inwestycje korzystne dla wszystkich

Tak jak w przypadku każdej inwestycji miedziowego giganta, Spółka, zgodnie z realizowaną polityką społecznej odpowiedzialności i dobrego sąsiedztwa, prowadziła dialog z mieszkańcami i przedstawicielami gminy.  Podczas spotkań rozważano potrzeby i wnioski lokalnej społeczności. Podpisane porozumienie jest efektem wielu rozmów z interesariuszami.

- Szyb GG-2 to szyb wdechowy o funkcji materiałowo - zjazdowej, czyli zaciągający powietrze. Staramy się być jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców.  Dzięki porozumieniu, społeczność Gminy Żukowice, a przede wszystkim dwóch miejscowości – Słone i Kamiona, uzyskała liczne profity, a my zrozumienie dla przebiegu inwestycji. Jesteśmy firmą globalną, ale działamy lokalnie. Sercem KGHM jest w Zagłębiu Miedziowym i zależy nam przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju regionu – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM.  

Porozumienie definiuje obszary współpracy obu stron przy tym projekcie. Zakłada m.in. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpłatne konsultacje medyczne, możliwość korzystania przez mieszkańców sołectw Słone i Kamiona z obiektów rekreacyjnych. KGHM wykona również inwentaryzację techniczną wszystkich budynków w miejscowościach Słone i Kamiona.

Zgodnie z Porozumieniem wokół  placu szybowego zostanie wykonana zielona otulina, a dojazd do szybu będzie zorganizowany wyłącznie od strony drogi krajowej nr 12. KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązała się także do wspierania budżetu Gminy Żukowice w trakcie realizacji inwestycji.

Gminy zyskują

Polska Miedź współpracuje z  okolicznymi gminami między innymi przy strategiach ich rozwoju, zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości oraz wspomaga samorządy lokalne poprzez płacenie podatków. Tylko w latach 2015 - 2017 do gmin Zagłębia Miedziowego trafiło ponad 962 mln zł z tytułu należnych podatków PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości.

Spółka zawarła szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Dialog społeczny jest wpisany w strategię zrównoważonego rozwoju Spółki.