Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Katarzyna Kreczmańska – Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze finansów. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności. Wieloletni pracownik sektora bankowego. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi: „Finanse spółki akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, "Skarbnik korporacyjny”.