Janusz Marcin Kowalski

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Magister administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Studia podyplomowe z Prawa Spółek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2015-2016 – Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A., prokurent
 • 2015-2016 – Członek Rady Dyrektorów PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia)
 • 2015 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Gas-Trading S.A. i członek Rad Nadzorczych: EuRoPol Gaz S.A., Polski Gaz TUW, PGNiG Supply & Trading GmbH oraz ZWUG Intergaz Sp. z o.o.
 • 2015 – Członek Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
 • 2014-2015 – Wiceprezydent miasta Opola
 • 2014 – Członek Rady Nadzorczej Ostrołęckiego TBS sp. z o.o.
 • 2008-2010 – Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego
 • 2008 – analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
 • 2007-2008 – Członek Rad Nadzorczych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. oraz Investgas S.A. (grupa kapitałowa PGNiG S.A.)
 • 2007-2008 – Analityk w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki RP
 • 2006 – Dyrektor w Stowarzyszeniu Stop Korupcji
 • 2004-2005 – kierownik w kancelarii ubezpieczeniowej Eurostrada
 • Publicysta, współautor książki pt. „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005”.