Agnieszka Winnik-Kalemba

Wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1999-2003 - Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu; egzamin adwokacki w 2003 r.
 • 1995-1997 - Stypendium Rządu Amerykańskiego w Georgetown University in Washington D.C. oraz University of Kentucky The James W. Martin School of Policy and Administration na kierunku Business Law and Public Administration
 • 1990-1995 - Studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji – mgr prawa

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2003 - obecnie Właściciel Kancelarii Adwokackiej adw. Agnieszka Winnik-Kalemba;
 • 2016 (marzec-czerwiec) - PKO BP S.A. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
 • 2006-2010 - Doradca i stały współpracownik śp. Posłanki Aleksandry Natalli-Świat;
 • 2006-2008 - PKO BP S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 1998-2000 - Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – Szef Biura Obsługi Prawnej;
 • 1997-1998 - Asystent Prawny Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego;
 • 1996-1997 - Asystent Prawny Law Offices of Bowles, Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago-Milan-Rome A Partnership of Professional Corporation, Chicago, USA
 • 1989-1991 - Biuro Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk;
 • 1987-1989 - Współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność prowadzonej przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich;
 • 1986-1989 - Współpracownik Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami     w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).