Rafał Pawełczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, oraz studiów podyplomowych Audyt Wewnętrzny , Nadzór i Kontrola Zarządcza Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej . Certyfikowany Project Manager ( CSM , PRINCE ).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. W latach 2008  - 2016 kierował działem zarządzania kluczowymi projektami Politechniki Wrocławskiej (pozyskiwanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, badawczo – rozwojowych).

Od 2009  roku pełni funkcje eksperckie w organach wspierających Ministerstwa w procesie koordynacji wykorzystania środków z Unii Europejskiej. 

Od maja 2016 do stycznia 2017 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Badań i Innowacji w KGHM Polska Miedź S.A.