Piotr Walczak

Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Górniczym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Finansami” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Związany z KGHM i Grupą Kapitałową od 1987 r. Swoją karierę zaczynał w Zakładach Górniczych Sieroszowice . Przeszedł wszystkie szczeble  ścieżki zawodowej w KGHM, począwszy od stanowiska nadgórnika, sztygara i kierownika działu robót górniczych. Od lat jest także ratownikiem górniczym. Dyrektorem Technicznym ZG Polkowice - Sieroszowice został w 1999 roku. W latach 2006-2007 oraz 2008-2010 pełnił funkcję Dyrektora i Pełnomocnika Zarządu w Zakładach Górniczych Rudna. W latach 2007-2008 i 2010-2016 r.  był Dyrektorem Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego.

Od 2011 r. Członek Konwentu Uczelni  im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie (wcześniej Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego).