Jarosław Witkowski

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 2004 tytuł profesora nauk ekonomicznych;
 • 1996 doktor habilitowany nauk ekonomicznych (AE we Wrocławiu);
 • 1991 doktor nauk ekonomicznych (AE w Katowicach);
 • 1986 magister ekonomii (AE w Katowicach).

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • od 2016 r.- Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
 • od 1998 kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • od 2012 profesor w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • 2005 – 2012 prorektor ds. współpracy z zagranicą UE we Wrocławiu;
 • 1988 – 1998 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomiki Produkcji (później Katedrze Strategii Rozwojowych w Przemyśle) AE we Wrocławiu;
 • 1986 – 1987 stażysta w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Katowicach;
 • 1986 – 1988 asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu AE w Katowicach.

Stypendia i staże zagraniczne: w 1993 r. absolwent European Doctoral Programme In Entrepreneurship and Small Business Management, realizowanego przez Copenhagen Business School i Rosklide University w Danii oraz Lund University i Vaxjo University w Szwecji.
W latach 1995 - 1997 stypendysta rządu japońskiego Monbusho na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Tokio oraz na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio.