Dominik Hunek

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1996 – 2002 Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii; kierunek: prawo, Magisterium pod kierunkiem Sędziego SN prof. dr hab. Herberta Szurgacza;
 • 2003 – 2007 aplikacja adwokacka w wałbrzysko-jeleniogórskiej Izbie Adwokackiej, od 2005 roku w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu;
 • w 2007 r. złożył egzamin adwokacki.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 1998 r. - Biuro Badań Biznesowych SYNERGIA – asystent
 • 1999 – 2000 S.S.A - „Górnik Wałbrzych” – pełnomocnik zarządu
 • 2002 r. - Ernst & Young Wrocław/Warszawa (D. Janczak i Wspólnicy) – asystent
 • 2002 r. – 2005 r. - Kancelaria Prawna PRETOR – prawnik, aplikant adwokacki
 • 2005 r. – 2007 r. – Kancelaria Lis i Partnerzy – aplikant adwokacki
 • 2007 r. – 2008 r. – Kancelaria Budnik Posnow i Partnerzy – wspólnik, adwokat
 • 2008 r. – wspólnik w kancelarii Lis i Partnerzy, zajmuje się – obok obron w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą i kryminalną – głównie doradztwem strategicznym dla dużych spółek przemysłowych i energetycznych.

W ramach wykonywania zawodu adwokata, pracował bądź pracuje – jako pełnomocnik, doradca Banku komercyjnego, spółek przemysłowych, przewoźnika kolejowego, producenta systemów automatyki dużej energetyki, spółek jednej z największych grup energetycznych, w tym doradca zarządu spółki zarządzającej grup. W ramach tego zaangażowania oraz poza nim – pełnomocnik lub obrońca w setkach procesów przed sądami powszechnymi.

 • W latach 2010-2014 społecznie pracował na rzecz Aeroklubu Polskiego jako Przewodniczący Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. 
 • Od 2005 r. pracuje społecznie w ramach przewodniczenia Radzie Nadzorczej Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś” z siedzibą we Wrocławiu.
 • Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT SA, reprezentuje Ministra Skarbu Państwa
 • od 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.