Tomasz Cyran

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

  • Uniwersytet Marii–Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek – prawo, tytuł magister prawa, 1984–1990  
  • aplikacja radcowska – tytuł radca prawny, 1992 – 1995
  • kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa , 1996,
  • kurs „Restrukturyzacja przedsiębiorstw” Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

  • 2000-nadal - Kancelaria Prawna w Rzeszowie – właściciel – obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • 1999-2000 - „AGRO – TECHNIKA” S.A. Dyrektor Oddziału w Rzeszowie
  • 1994-1998 - „RUCH” S.A. Dyrektor Oddziału w Rzeszowie (równolegle w 1997 „RUCH” S.A. Pełnomocnik Zarządu w Lublinie)
  • 1994 (I półrocze) - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, inspektor
  • Od 1997 – członkostwo w radach nadzorczych spółek (w różnych okresach): Agrohurt S.A., Rafineria Czechowice S.A., Resbud S.A., Polmos Łańcut SA, Philip Morris S.A., RUCH S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.