Rodzina

KGHM kolejny raz w 2021 r. przystępuje do akcji Dwie Godziny dla Rodziny. Biorą w niej udział wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. i kilkanaście spółek z Grupy KGHM.

Nawiązując do tegorocznego hasła „Pokoleniowo na sportowo” przygotowaliśmy szereg konkursów, broszurę dla dzieci i poradnik aktywności fizycznej dla całej rodziny, które trafią do pracowników Grupy KGHM w papierze i wersji online.

Poniżej prezentujemy regulamin pierwszego konkursu, tj. przeznaczonego dla pracowników Grupy KGHM.

Turniej będzie polegał na 2-etapowych rozgrywkach i konkurencjach sprawnościowych w 5-osobowych rodzinnych drużynach.

Turniej Familijny o tytuł Miedzianej Rodziny - plakat