Największy Oddział KGHM obchodzi XX lat

Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice świętują jubileusz 20-lecia połączenia kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice. Dzisiaj to największy Oddział KGHM zatrudniający około 4700 pracowników z ogromnymi perspektywami wydobywczymi na przyszłość. Okazją do wspomnień górniczej historii zakładu był uroczysty benefis z udziałem obecnych i byłych pracowników.

poniedziałek, 10 Październik, 2016

Uroczystość odbyła się w Legnicy, gdzie w atmosferze wspomnień spotkało się ponad 200 pracowników. Również emerytowanych dyrektorów kopalni Polkowice i młodszej - Sieroszowice. Pierwsza z nich rozpoczęła wydobycie już w 1968 roku, Sieroszowice - 12 lat później. W połowie lat 90-tych zarząd KGHM zdecydował o połączeniu obu zakładów. Powodem były między innymi zmniejszające się zasoby Polkowic oraz nierozwinięta infrastruktura techniczna Sieroszowic. Połączenie miało rozwiązać te problemy i dawało perspektywę rozwoju w obszarze wydobywczym dla całego KGHM. Jak wspominają uczestnicy jubileuszowego benefisu,  połączenie dwóch kopalń było przedsięwzięciem o niespotykanym zakresie i rozmachu. Integracji wymagały dwa organizmy o własnej infrastrukturze, kulturze, parku maszynowym i wielotysięcznej załodze. 1 stycznia 1996 roku obie kopalnie działały już jako jeden twór: Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowie.

Ten Jubileusz szczególnie cieszy - mówił Krzysztof Skóra, Prezes KGHM Polska Miedź - Mimo trudnych warunków wydobycia, kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład osiągający wysokie wartości produkcyjne. Znakomite wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie wiedza i kompetencje ludzi, którzy codziennie stawiają czoła wielu trudnościom i wyzwaniom. Rozwój projektu Głogów Głęboki - Przemysłowy, największego pod względem zasobów głębinowego projektu górnictwa miedziowego w Europie, pozwala z optymizmem patrzeć na potencjał Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice – dodał Prezes.

Dzisiaj Polkowice-Sieroszowice to najnowocześniejsza kopalnia KGHM, prowadząca prace w obrębie czterech złóż: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części złoża „Głogów Głęboki – Przemysłowy” o łącznej powierzchni 175 kilometrów kwadratowych. Eksploatacja odbywa się dzięki 9 szybom. Najmłodszy z nich, SW-4, któremu nadano imię Tadeusza Zastawnika jest obecnie w trakcie zbrojenia. Budowany jest jednocześnie szyb GG-1. Oba szyby otwierają przed kopalnią przyszłość jaką jest wydobycie poniżej poziomu 1200 m. Zasoby przemysłowe wykorzystywane przez tę kopalnię (wg stanu na 31.12.2015) wynoszą 409 milionów ton rudy miedzi. W złożu “Sieroszowice” występują też bogate pokłady soli kamiennej.