Nagroda “The Best Annual Report 2007” dla KGHM

piątek, 17 Październik, 2008

Raport roczny KGHM Polska Miedź S.A. za 2007 rok zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „The Best Annual Report 2007”. Nagrody zostały wręczone 17 października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwsze zwycięstwo KGHM w tej rywalizacji. Niemniej jednak we wszystkich poprzednich edycjach raport roczny firmy zawsze plasował się w pierwszej trójce najwyżej ocenionych sprawozdań finansowych.

Ranking organizuje Instytut Rachunkowości i Podatków (IRIP) we współpracy z „Dziennikiem” i „The Wall Street Journal Polska”. W konkursie udział biorą spółki, które sporządzają skonsolidowane raporty roczne według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR. 

Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: przedsiębiorstwa i banki. Raporty ocenia 19-osobowa kapituła, pracująca w trzech zespołach eksperckich, które maksymalnie mogą przyznać za:
• sprawozdanie z działalności – 30 punktów 
• zastosowanie MSSF/MSR – 40 punktów 
• wartość użytkową raportów rocznych – 30 punktów
Łącznie raport roczny może otrzymać 100 punktów.

Tegoroczny sukces jest tym cenniejszy, że po raz pierwszy w rywalizacji lepsze, zdaniem kapituły, okazały się raporty przedsiębiorstw niż banków. Zwycięski raport KGHM uzyskał 85,47 pkt, podczas gdy najlepszy bank – BRE, osiągnął wynik 84,88 pkt. W rywalizacji wzięło udział 25 spółek.

KGHM otrzymał także dwa inne wyróżnienia - specjalną nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych za relacje inwestorskie, czyli najlepszą komunikację spółki z inwestorami oraz nagrodę dla głównego księgowego firmy prezentującej sprawozdanie.

Biuro prasowe