Modernizacja Roku dla HMG

Modernizacja głogowskiej huty zdobyła główną nagrodę w kategorii „Obiekty przemysłowe i inżynieryjne" w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2016.

poniedziałek, 28 Sierpień, 2017

„Modernizacja ciągu technologicznego do wytopu miedzi zabudowanego w KGHM Polska Miedź S.A.  w Oddziale Huta Miedzi Głogów, zmodernizowanego w ramach programu Modernizacji Pirometalurgii, ul. Żukowicka 1, Głogów"  to projekt, który zyskał pełne uznanie jury ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku 2016.

- Dzięki uruchomieniu nowych instalacji pirometalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów I, gdzie zastosowano wiele unikalnych, nowych w hutnictwie krajowym i często nie mających odpowiedników w metalurgii światowej rozwiązań technicznych i technologicznych, hutnictwo miedzi w KGHM zyskało na konkurencyjności-  powiedział Stanisław Kot, dyrektor naczelny ds. hutnictwa w KGHM Polska Miedź S.A.  

Kompleksową modernizację technologii, jak i infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej i socjalnej zrealizowano w czasie normalnej eksploatacji Huty Głogów I,  wyłączając przetop koncentratów miedzi jedynie na okres 3 miesięcy przy utrzymaniu planowanego poziomu produkcji finalnej miedzi katodowej.

- Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy praktycznej nabytej w czasie kilkudziesięcioletniej eksploatacji procesu zawiesinowego w HM Głogów II, już w pierwszym tygodniu pracy osiągnięto 80% planowanej zdolności produkcyjnej, tj. poziom osiągnięty w HM Głogów II kilkanaście lat od uruchomienia huty- dodaje dyrektor Stanisław Kot.

Nowa instalacja, zgodna z wymogami BAT (najlepszych dostępnych technik) i przyjazna środowisku ma istotne znaczenie nie tylko dla regionu, lecz także dla polskiej gospodarki. Kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej HMG I rozpoczął się 15 października 2016 r., przed godziną 8:00.

-To szczególna nagroda dla naszej huty. Watro podkreślić, że nie pierwsza, bowiem kilka lat temu zaistnieliśmy w tym konkursie projektem modernizacji Wydziału Ołowiupowiedział Zbigniew Gostyński p.o. dyrektora naczelnego Huty Miedzi Głogów. Przyznana nagroda to nie tylko sukces wszystkich pracowników związanych z projektem, ale również wielkie wyzwania i oczekiwania. Najnowocześniejsza na świecie technologia wytopu miedzi znacznie zwiększy możliwości produkcyjne huty oraz wpłynie na poprawę warunków ekologicznych wokół zakładu.

To już XXI edycja konkursu, którego ranga rośnie nieprzerwanie od lat. Od kilkudziesięciu uczestników w 1999 r. do ponad tysiąca obecnie staje w szranki do głównego wyróżnienia dla inwestora, wykonawcy i autora projektu. Organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego dziedzictwa Materialnego. W tym roku konkurs przeprowadzono pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz patronatem naukowym znanych uczelni technicznych.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w czwartek 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.