Mechanizm podzielonej płatności

KGHM Polska Miedź S.A. przystępuje do  realizacji płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zmiana sposobu rozliczeń będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

piątek, 08 Czerwiec, 2018

KGHM będzie dokonywać  płatności na rzecz dostawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności od 1 lipca 2018 roku Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).

Spółka wdraża wspomniany mechanizm w myśl metodyki należytej staranności, która została opublikowana  przez Ministerstwo Finansów. Jest to kolejne działanie zmierzające do  zwiększenia  bezpieczeństwa Spółki w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności realizowane będą w odniesieniu do faktur w PLN z wykazaną kwotą podatku, wystawionych przez podatników VAT. Zapłata na rzecz dostawcy zostanie podzielona przez bank obsługujący płatności Spółki na część odpowiadającą wartości sprzedaży netto, która wpłynie bezpośrednio na konto bankowe dostawcy oraz na część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług, przekazywaną na wydzielony rachunek dostawcy - rachunek VAT.