Korekta raportu nr 26/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

piątek, 25 Kwiecień, 2008
Raport nr 26/2008
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w opublikowanym dnia 24 kwietnia 2008 r. raporcie bieżącym nr 26/2008, zawierającym informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 kwietnia 2008 r., wkradł się błąd w informacji dotyczącej Wiceprezesa Zarządu - Macieja Tybury. Błędnie podano rok ukończenia Studiów podyplomowych z zakresu MBA.


Było: 

„Studia podyplomowe z zakresu MBA – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2000)”

Powinno być: 

„Studia podyplomowe z zakresu MBA – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2002)” 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)