KGHM zainteresowany akcjami Tauronu

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź SA wyraziła zgodę na zakup akcji spółki Tauron Polska Energia SA. Inwestycja w branżę energetyczną jest jednym z elementów strategii miedziowego holdingu. 

sobota, 12 Czerwiec, 2010

Zarząd KGHM zadeklarował chęć nabycia do 1.583.830.044 akcji spółki Tauron. Deklaracja ta została złożona przez Spółkę w procesie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji Tauron. 

– Inwestycja w energię to długofalowa perspektywa, o czym świadczą chociażby dane Eurostatu, czy ministerstwa gospodarki, które zakładają duży skok cen energii. Docelowo jesteśmy zainteresowani pakietem 10 procentowym Tauronu, który daje nam możliwość istotnego wpływania na rozwój tej spółki. Przejęcie akcji Tauronu pozwoli także na stworzenie swoistej poduszki bezpieczeństwa dla rozwoju naszej firmy w przyszłości. Nie ukrywam, że liczymy także na dywidendę – mówi wiceprezes Maciej Tybura. 

Zamiar zakupu akcji Tauron jest związany z realizacją strategii spółki, która przewiduje dywersyfikację źródeł przychodu oraz wejście w branżę energetyczną. KGHM jest największym w Polsce odbiorcą energii w Polsce, 2,4 TWh rocznie, z planami zwiększenia zapotrzebowania w najbliższych latach do 3 TWh. Wiązać się to będzie m.in. ze schodzeniem do coraz niższych pokładów miedzi. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię, KGHM powinien zabezpieczyć dostawy dla swojej działalności podstawowej. Pomoże to zlikwidować zagrożenie niedoboru energii w przyszłości.

- Produkcja energii elektrycznej jest z punktu widzenia KGHM jednym z najatrakcyjniejszych sektorów. Dochody z energetyki nie są poddane wahaniom jak w przypadku miedzi. Myśląc o zapewnieniu przychodów niezależnych bezpośrednio od koniunktury na rynkach metali możemy spokojnie planować rozwój spółki. Inwestycja w akcje Tauronu to jeden z elementów tej polityki. Musimy więc myśleć o dywersyfikacji źródłach przychodów – komentuje decyzję prezes KGHM, Herbert Wirth. 

KGHM i Tauron działają w sektorach, które cechuje wiele podobieństw. Obie spółki mogą czerpać ze swoich doświadczeń. Tauron ma dwie kopalnie węgla kamiennego, natomiast KGHM w swojej Grupie Kapitałowej ma spółkę Energetykę zajmującą się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Można więc założyć, że doświadczenie KGHM w branży wydobywczej może być w jakimś stopniu wykorzystane przez Tauron i odwrotnie. 

Po zakończeniu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona ostateczna liczba oraz cena akcji, co nastąpi 21 czerwca 2010 r.