KGHM z Nagrodą Gospodarczą Polskiego Radia w kategorii „Dobry Zarząd”

Podczas III edycji Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia KGHM Polska Miedź S.A. otrzymał I miejsce w kategorii „Dobry Zarząd”. Nagrodę w imieniu spółki odebrał prezes zarządu Marcin Chludziński. Jest ona przyznawana firmom, dla których zysk finansowy nie jest jedynym priorytetem.

piątek, 14 Czerwiec, 2019

Gala rozdania nagród odbyła się 13 czerwca. Była to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Naczelną Redakcję Gospodarczą Polskiego Radia. Doroczny ogólnopolski ranking ma na celu promocję polskiej gospodarki i firm przyczyniających się w efektywny sposób do wzrostu gospodarczego kraju. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach – Przełomowe Rozwiązanie, Filantrop Polski, Skarb Narodowy, Ambasador Biznesu RP oraz Dobry Zarząd.

To właśnie w tej ostatniej z wyżej wymienionych kategorii wyróżnienie powędrowało do KGHM. Zgodnie z ideą nagrody ma ona honorować nie tylko osiągnięcia zarządu firmy w sferze efektywności finansowej, ale także w innych aspektach związanych z rozwojem nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Wyróżnienie w kategorii Dobry Zarząd stanowi przede wszystkim wyraz uznania dla naszej biznesowej filozofii, wyznawanej i realizowanej przez 34 tysiące pracowników w ramach Grupy Kapitałowej KGHM. Myślę, że stworzyliśmy taką atmosferę współpracy i zaufania, że udaje nam się stawiać czoła trudnym kwestiom związanym z produkcją. Widać to już na przykładzie pierwszych miesięcy tego roku, jeśli chodzi o skalę naszej produkcji i eksportu powiedział prezes Marcin Chludziński.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia zwróciła uwagę na dobre zarządzanie spółką, którego odzwierciedleniem są wyniki produkcyjne oraz wyniki sprzedaży za ubiegły rok. Plan produkcji miedzi elektrolitycznej zakładany na 2018 rok został przekroczony o 1,6 proc. Z kolei plan produkcji srebra był wyższy od zakładanego poziomu o 2 proc. Dzięki efektywnej realizacji założeń produkcyjnych wyższa o 1,7 procent od zakładanej była także sprzedaż produktów. Ostatecznie przychody KGHM za 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 0,8 proc., osiągając poziom 20,5 mld zł. Dotychczasowe dane za 2019 rok potwierdzają, że w dalszym ciągu wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy przekraczają pierwotne założenia.

Organizatorzy Konkursu przyznali, że Dobry Zarząd to nie tylko dbanie o wyniki finansowe i podtrzymywanie relacji biznesowych, ale także troska o pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. KGHM to jeden z najważniejszych w Polsce sponsorów kultury, nauki i sportu. Firma jest m.in. mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie, Opery Wrocławskiej oraz wielu wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Jako mecenas sportu KGHM wspiera zarówno drużyny sportowe takie jak Zagłębie Lubin, ale także 20 sportowców w sportach indywidualnych, którzy są stypendystami programu Miedziane Rywalizacje.

W czerwcu br. KGHM wspólnie z Fundacją KGHM zainaugurował szkołę przywództwa „Przewodnicy”. W jej ramach młodzi polscy liderzy będą odbywać szkolenia prowadzone przez profesjonalnych doradców z Polski i USA, w tym m.in. amerykańskich generałów. Grupa 30 studentów i absolwentów wyższych uczelni weźmie udział w cyklu wykładów przygotowujących do przyszłej pracy w biznesie, administracji i organizacjach pozarządowych.