KGHM w gronie Liderów Filantropii 2009

wtorek, 15 Grudzień, 2009

KGHM Polska Miedź SA zajęła drugie miejsce w konkursie Liderzy Filantropii 2009 w kategorii „Największa kwota przekazana na cele społeczne”.

KGHM Polska Miedź S.A., jako firma odpowiedzialna i wrażliwa społecznie, bezpośrednio oraz poprzez Fundację Polska Miedź, w roku 2008 przekazała na cele społeczne kwotę 10 milionów 633 tysiące złotych. Ze wsparcia skorzystało niemal 800 instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych. Blisko jedna trzecia środków została przeznaczona na wydatki dotyczące ochrony zdrowia. Kolejne pozycje to darowizny na rzecz oświaty i nauki, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój sportu. 

Konkurs, pod honorowanym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych, organizuje Forum Darczyńców (www.forumdarczyncow.pl). Do udziału w konkursie zaproszono prawie 600 firm, udział zadeklarowały 24 firmy. Zostały one sprawdzone w oparciu o roczne sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe oraz kopie przelewów bankowych lub umów darowizn. Rzetelność wyłonienia laureatów konkursu poświadczyła firma PriceWaterhauseCoopers. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu miała miejsce 14 grudnia 2009 roku w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.