KGHM publikuje wyniki za I kwartał

Polska Miedź zarobiła w pierwszym kwartale 2010 roku 725 mln zł. To więcej o 100 mln zł niż w porównywalnym I kwartale minionego roku. 

piątek, 14 Maj, 2010
KGHM opublikował w piątek, 14 maja, wyniki za pierwszy kwartał. Zgodnie z przewidywaniami zysk spółki wyniósł 25 procent prognozowanego wyniku na 2010 roku. Spółka odnotowała 38 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2009 roku. Przychody wyniosły 3,27 mld złotych czyli o 897 mln zł więcej niż w okresie pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Na ten moment KGHM nie przewiduje weryfikacji zakładanych na rok 2010 prognoz wyniku finansowego. 

– Powinniśmy zrealizować zapowiadaną wcześniej prognozę wyniku finansowego spółki, jednak należy pamiętać, że z uwagi na utrzymującą się na rynkach finansowych dużą zmienność cen miedzi i kursu dolara do złotówki charakteryzuje się on wysoką niepewnością – komentuje Maciej Tybura, wiceprezes KGHM. 

Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej to w głównej mierze zmiana wyceny transakcji zabezpieczających (-242 mln PLN). Wycena została dokonana 31 marca 2010 r. przy relatywnie wysokiej cenie miedzi – 7759 USD/t.

– Jest to tylko wycena, a faktyczne rozliczenie tych transakcji będzie znane w przyszłych okresach. Zgodnie z zasadami rachunkowości musimy przygotowywać wyceny transakcji co kwartał. Często zdarza się, że taka wycena jest ujemna, a faktyczne rozliczenie jest dodatnie – wyjaśnia Marcin Mostowy, dyrektor ds. zabezpieczeń KGHM. 

Spółka w 2010 roku będzie kontynuować realizację projektu „Efektywność” oraz weryfikować i aktualizować politykę zakupów w Grupie Kapitałowej w ramach Centralnego Biura Zakupów.

Warto dodać, iż KGHM ogłosił niedawno plany dotyczące uruchomienia kopalni miedzi w Kanadzie oraz ostateczną decyzję, co do budowy pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I. 

Spółka przewiduje w 2010 roku osiągnięcie wyniku netto w wysokości 2,9 mld zł, a więc blisko 360 mln zł wyższego niż w roku ubiegłym.