KGHM pomaga repatriantom z Kazachstanu

KGHM jest jedną z dużych firm w Polsce, która zaangażowała się w pomoc repatriantom z Kazachstanu. Dzięki Polskiej Miedzi do kraju wróciło już 58 osób, które od grudnia 2016 r. przebywały w Domu Polonii w Pułtusku.

piątek, 13 Październik, 2017

- Zaoferowaliśmy pomoc 15 rodzinom. Część z nich zdecydowała się na przeprowadzkę na Dolny Śląsk. Do tej pory 5 rodzin przyjęło oferty pracy w Grupie KGHM i zdecydowało osiedlić się w Zagłębiu Miedziowym. Jako firma z polskimi korzeniami mamy poczucie spełnienia obowiązku wobec naszych rodaków ze Wschodu – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Osoby, które były zainteresowane pracą w KGHM i miały odpowiednie kwalifikacje zostały zatrudnione w Oddziałach i Spółkach KGHM. – Oczekiwane kwalifikacje oraz kompetencje adekwatne do zapotrzebowania KGHM umożliwiły repatriantom podjęcie pracy w naszej firmie. Zdajemy sobie sprawę, że poczucie stabilizacji zawodowej jest istotnym elementem w procesie przystosowania do nowej sytuacji życiowej. Jesteśmy firmą globalną, która stale zasila swoje zasoby w wiedzę, a z tą właśnie przybyli nasi rodacy – dodaje prezes KGHM Domagalski.

Wsparcie ze strony KGHM:
•    oferta pracy w Grupie Kapitałowej KGHM
•    sfinansowanie pobytu wraz z wyżywieniem do czasu zakupu własnych lokalni mieszkalnych
•    bieżąca pomoc w adaptacji repatriantów w społeczeństwie (obecność i pomoc podczas poszukiwania mieszkań, towarzyszenie podczas podpisywania przedwstępnych umów oraz ostatecznych aktów notarialnych na zakup lokalu mieszkalnego w biurach nieruchomości, koordynacja zgodności podpisywanych umów z wymogami dotyczącymi przyznania państwowych środków finansowych do zakupu mieszkania, współpraca z osobą wspierającą, wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Lubin, itp., pomoc w kontaktach z MSWiA oraz MNiSW)
•    przekazanie darowizny przez Fundację KGHM dla najuboższych rodzin w celu przygotowania lokali w najgorszym stanie do zamieszkania.

Wsparcia udziela także Fundacja KGHM Polska Miedź. Tradycje, kultura i obywatelska postawa przekazywane kolejnym pokoleniom, stanowią fundament funkcjonowania KGHM już od ponad pół wieku. Wsparcie repatriacji jest szczególnym wyrazem ich poszanowania.