KGHM Polska Miedź S.A. partnerem strategicznym rankingu Giełdowa Spółka Roku

13 marca odbyła się doroczna gala organizowana przez „Puls Biznesu”, na której przyznane zostały wyróżnienia w ramach rankingu Giełdowa Spółka Roku. W najważniejszej kategorii – zestawieniu 10 najbardziej wartościowych polskich firm – laureatom nagrody wręczył – KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 14 Marzec, 2019

Ranking Giełdowa Spółka to najstarsze i najbardziej prestiżowe tego typu opracowanie na rynku. Każdego roku ranking tworzy około stu specjalistów, w tym maklerów, doradców inwestycyjnych i analityków. Badanie obejmuje spółki wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Wyróżnienia przyznawane są w kilku kategoriach, między innymi za innowacyjność produktów i usług, najlepsze relacje z inwestorami, czy kompetencje zarządu. Najważniejszy ranking główny obejmuje dziesięć najbardziej wartościowych spółek giełdowych minionego roku. W edycji podsumowującej rok 2018 nagrody przyznawane były przez przedstawicieli partnerów wydarzenia, a kluczowe rozstrzygnięcia w rankingu głównym zostały zaprezentowane przez partnerów strategicznych nagród, którymi zostali EY oraz KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM, jedna z największych i najważniejszych polskich firm, został wybrany do uhonorowania najbardziej wartościowych spółek 2018 roku. Miedziowy gigant to od lat globalny lider branży wydobywczej, zajmujący czołowe miejsca w światowych rankingach producentów miedzi i srebra. Od ponad dwudziestu lat obecna na giełdzie, odpowiedzialna społecznie i doceniana za relacje z inwestorami spółka to jeden z największych polskich eksporterów, który buduje pozycję polskiej gospodarki na świecie. Podobnie jak czynią to firmy nagrodzone w tym roku.

Jak podkreślają eksperci, rok 2018 nie był łatwy dla biznesu i gospodarki, co miało związek ze skomplikowaną sytuacją geopolityczną na świecie, a w szczególności z kwestiami Brexitu i eskalującej wojny handlowej między USA i Chinami. Większość indeksów w minionym roku straciła na wartości (dla przykładu WIG20 spadł o 7,5 procent), ale nie oznacza to, że firmy działające na polskim rynku przeżywały poważny kryzys. W przypadku naszego kraju mogliśmy bowiem mówić o sprzyjającej koniunkturze, wysokim wzroście gospodarczym i spadającym wskaźniku długu publicznego. W 2018 roku Polska wykonała też milowy krok w światowej gospodarce. Agencja indeksowa FTSE po raz pierwszy zakwalifikowała nasz kraj do grona państw rozwiniętych, nie zaś rozwijających się.

– Ten awans jest skutkiem wielu czynników makroekonomicznych, ale w ogromnej mierze także działalności polskich firm, które osiągają coraz lepsze wyniki na globalnym rynku i budują pozycję Polski na arenie międzynarodowej – podkreśla Rafał Pawełczyk, Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego KGHM, który wręczył nagrody Giełdowej Spółki Roku firmom z rankingu głównego.

Wśród laureatów znalazły się takie firmy jak CD Project, jeden z liderów światowego rynku gier komputerowych, czy Selvita mogąca w przyszłości stać się wiodącą firmą biotechnologiczną. Jak podkreśla Rafał Pawełczyk, to co daje współcześnie firmom szanse na sukces, to przede wszystkim otwarcie na innowacje, korzystanie z dobrodziejstw technologii i dynamiczna, przemyślana ekspansja pozwalająca w pełni wykorzystać potencjał spółki.

– Przeświadczenie to wynika wprost z naszych własnych doświadczeń. Widzimy, że tylko dzięki innowacjom, stałej modernizacji naszych kopalń i zakładów oraz dynamicznym działaniom stale dostosowywanym do zmieniających się reguł rynku możemy utrzymywać pozycję jednego z globalnych liderów branży metalowej – dodaje Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego spółki.

Nowa Strategia KGHM na lata 2019-2023 przyjęta jako odpowiedź na wyzwania światowej gospodarki, zakłada m.in. zwiększenie nakładów na innowacje i prace B+R do poziomu 1% od przychodów KGHM Polska Miedź w 2023 roku.