KGHM Polska Miedź S.A. „Marką Wysokiej Reputacji”

piątek, 01 Czerwiec, 2007

W niezależnym rankingu reputacji marek w Polsce „PremiumBrand 2007” KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała tytuł „Marki Wysokiej Reputacji”, w kategorii marek biznesowych. 
KGHM Polska Miedź S.A. zajęła najwyższą pozycję spośród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Uroczysta Gala wręczenia nagród, drugiej edycji badania PremiumBrand, odbyła się 31 maja 2007 roku w Hotelu InterContinental w Warszawie. 

Respondentami w zakresie marek biznesowych było 200 ekspertów-menadżerów z listy 2000 największych polskich firm, którzy poproszeni zostali o ocenę firm, biorących udział w badaniu, w kontekście relacji biznesowych. 
Zbadano: 
1. Zaufanie (wobec firmy jako kontrahenta biznesowego,
2. Referencje (czyli pozytywna komunikacja z ust do ust, polecanie firmy jako partnera w biznesie),
3. Informacje w mediach nt. firmy,
4. Społeczne zaangażowanie firmy,
5. Firma jako pracodawca i zadowolenie ze współpracy z firmą, 
6. Dobre imię w środowisku biznesowym.

Za realizację badania odpowiadał dom badawczy Maison oraz TNS OBOP.

PremiumBrand jest niezależnym rankingiem reputacji marek w Polsce. Na podstawie profesjonalnych badań rynkowych wśród użytkowników i społeczeństwa PremiumBrand ocenia reputacje marki w wymiarach zaufania, gotowości do rekomendacji, przyjemności korzystania, lojalności, popularności, społecznej odpowiedzialności oraz atmosfery. 

----------------------------------------------
KGHM Polska Miedź S.A. jest szóstym producent miedzi i drugim srebra na świecie. W roku 2006 spółka uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości ponad 3,39 mld zł, przy przychodach 12, 3 mld zł. Natomiast zysk netto całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł ponad 3,5 mld zł. 

W 2007 roku mija 50 lat od odkrycia złoża rudy miedzi eksploatowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz 10 lat od debiutu spółki na giełdach w Warszawie i Londynie.

Departament Promocji i Public Relations