KGHM po raz kolejny w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index

W piątej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index, ogłoszonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, znalazło się 20 spółek, w tym – po raz kolejny - KGHM Polska Miedź S.A. Aktualna koncepcja projektu RESPECT Index jest kontynuacją działań GPW, podjętych w 2009 roku, których efektem było powstanie pierwszego w Europie Środkowo – Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych.

środa, 31 Październik, 2012

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). 
Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Index jest weryfikowany dwa razy do roku.

- Znalezienie się po raz kolejny wśród uczestników RESPECT Index jest przede wszystkim potwierdzeniem wysokich standardów odpowiedzialnego zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. Uwzględnienie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w naszej strategii rozwoju było i jest priorytetem. Cieszy nas więc, że GPW aktywnie wspiera budowanie i rozwijanie kultury CSR na polskim rynku kapitałowym, a spółki z warszawskiego parkietu coraz częściej uwzględniają je w swojej działalności - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. 

To już kolejny raz, gdy KGHM znajduje się w Respekt Index. W 2009 roku, KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się w grupie wybranych 16 spółek giełdowych, które utworzyły debiutujący wtedy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych RESPECT Index. W nowopowstałym Indeksie znalazło się jedynie pięć spółek z WIG20. 
KGHM Polska Miedź S.A. jest zaangażowany w wiele projektów z zakresu CSR, m.in. poprzez Fundację Polska Miedź wspiera inicjatywy związane z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacją i popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży