KGHM otrzymał tytuł „Wybitnego polskiego eksportera”

poniedziałek, 21 Maj, 2007

Po raz kolejny została potwierdzona pozycja KGHM Polska Miedź S.A. jako jednego z najważniejszych i największych polskich eksporterów. W X jubileuszowej edycji konkursu, organizowanego przez redakcję tygodnika „Rynki Zagraniczne” oraz Krajową Izbę Gospodarczą, tytuł „Wybitnego polskiego eksportera” został przyznany jednemu z największych producentów miedzi i srebra na świecie – firmie KGHM Polska Miedź S.A. z Lubina. 
Patronat nad konkursem objął Jarosław Kaczyński Prezes Rady Ministrów RP. 

Uroczystość odbyła się w Warszawie, 18 maja 2007 r. 

Wartość eksportu KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku 

KGHM w 2006 roku wyeksportował 68% tonażu ogólnej produkcji. Głównymi odbiorcami, podobnie jak w roku 2005, były firmy z Niemiec, Francji, Chin i Czech. 

W 2006 roku wzrosły przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi o 42% (2 862 374 tys. zł) oraz srebra o 41% (368 420 tys. zł) w stosunku do przychodów w 2005 r. 

Wartość sprzedaży podstawowych produktów* (tys. zł)

 200420052006Dynamika (%)
Ogółem 6 241 302 7 924 195 11 264 794 142,2
w tym eksport ** 4 388 596 5 430 520 7 664 945 141,1
Miedź i wyroby z miedzi 5 091 358 6 749 792 9 612 166 142,4
w tym eksport ** 3 460 019 4 582 676 6 420 149 140,1
Srebro 902 543 902 361 1 270 781 140,8
w tym eksport ** 831 987 836 224 1 166 451 139,5
Złoto 22 343 30 360 95 710 x3,2
w tym eksport ** 8 929 8 431 72 278 x8,6
Pozostałe wyroby i usługi 225 058 241 682 286 138 118,4
w tym eksport ** 87 661 3 190 6 068 190,2

* Z uwzględnieniem wpływu towarowych transakcji zabezpieczających

** Wraz z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)

KGHM Polska Miedź S.A. jest 6. producentem miedzi i 3. srebra na świecie. Spółka w 2006 roku uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości ponad 3,39 mld zł, przy przychodach 12,3 mld zł. Natomiast zysk netto całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł ponad 3,5 mld zł. 

W 2007 roku mija 50 lat od odkrycia złoża rudy miedzi eksploatowanego przez KGHM oraz 10 lat od debiutu spółki na giełdach w Warszawie i Londynie.

Alina Urban

Kierownik Wydziału Komunikacji Korporacyjnej 
tel. kom. 695 39 01 71