KGHM nie jest zainteresowany odkrywką

wtorek, 02 Luty, 2010

Zarząd KGHM podjął decyzję o wycofaniu się z przeprowadzania analiz możliwości zagospodarowania zasobów węgla brunatnego położonego w regionie legnickim.

W dniu 11. grudnia 2008 roku KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Polską Grupą Energetyczną S.A. podpisały list intencyjny. Strony ustaliły, iż nawiążą współpracę przy urzeczywistnieniu idei przemysłowego zagospodarowania położonych w regionie legnickim zasobów węgla brunatnego dla celów produkcji energii elektrycznej. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania, KGHM podjął decyzję o wycofaniu się z przedsięwzięcia. 

Rada Nadzorcza KGHM przyjęła w roku 2009 strategię rozwoju holdingu na lata 2009 – 2018. Wizja KGHM Polska Miedź SA oparta jest na pięciu obszarach: poprawie efektywności, rozwoju bazy zasobowej, dywersyfikacji źródeł przychodu i uniezależnieniu się od cen energii, wsparciu regionu i wreszcie na rozwoju umiejętności i sprawności organizacyjnej. Spółka zamierza osiągnąć w długim okresie udział w przychodach spoza działalności podstawowej na poziomie około 30 proc. W tym celu Strategia zakłada kontynuację zaangażowania w branżę telekomunikacyjną, stopniowe wejście w branżę energetyczną, poprzez budowę bloków gazowo – parowych w Głogowie i Polkowicach, co pozwoli na zaspokojenie 25 proc. zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną, budowę elektrowni opalanej węglem kamiennym oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Zarząd spółki wycofując się z porozumienia jednocześnie podziękował władzom Polskiej Grupy Energetycznej za współpracę przy analizie tego przedsięwzięcia.