KGHM narodowym liderem innowacji

Szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności, szerokie działania nad poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie kultury innowacji. To główne atrybuty KGHM, będącego globalnym liderem na rynku surowców. Potwierdzeniem tego jest prestiżowa nagroda Innovum Lider Innowacji, jaką prezes Herbert With odebrał w środę, 23 września, z rąk ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego.

czwartek, 24 Wrzesień, 2015

W trakcie uroczystości wręczenia nagród i towarzyszącej jej debaty, Herbert Wirth przypomniał, że w latach 2007–2014 KGHM przeznaczył na badania i rozwój łącznie około 7 mld zł. W 2014 roku wydatki na ten cel wyniosły aż 7,2 proc. przychodów Grupy, co stawia KGHM na jednym z najwyższych miejsc wśród globalnych koncernów surowcowych.

 – Nie byłoby możliwości rozwoju KGHM bez nauki. Dlatego tak ważne jest wytworzenie w naszej spółce kultury innowacyjności, opartej o jasno sprecyzowaną strategię. W KGHM określiliśmy cztery cele innowacyjności. Pierwszym jest wydłużenie czasu eksploatacji, tak aby wydobycie z naszych kopalń mogło być kontynuowane pomimo coraz trudniejszych warunków geologicznych. Drugi cel to wzrost wydajności, bo z roku na rok eksploatujemy złoża mające coraz niższą zawartość miedzi. Nasz trzeci cel to zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i otaczającemu nas środowisku. I wreszcie czwarty cel to generowanie odpowiedniego poziomu środków finansowych – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Spółka nie boi się ambitnych wyzwań, dlatego podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi. Przykład stanowią badania nad samouczącymi się maszynami, które dopasowywać będą swoje działania do wyników analizy zebranych przez nie same danych.  Dzisiaj KGHM jest najbardziej zaawansowany na świecie w realizacji projektu automatycznego zestawu do ścianowego urabiania skał twardych. To tylko jeden z wielu przykładów stosowania „sztucznej inteligencji” w zakładach KGHM.

Nagroda Innovum Lider Innowacji to kolejny dowód, że innowacyjność nie jest dla KGHM kwestią modnego trendu, tylko sednem biznesowej strategii, stanowiącym o „być albo nie być” spółki na globalnych rynkach. Przed trzema tygodniami spółka zainaugurowała współpracę z inicjatywą sekretarza generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Jej celem jest zapewnienie transferu wiedzy między krajowym biznesem a światem nauki. Ten sam temat dominował podczas debaty organizowanej zorganizowanej przez KGHM podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Z kolei w zeszłym tygodniu w Lubinie – podczas III Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi – o innowacjach w przemyśle miedziowym dyskutowali najwybitniejsi eksperci z całego świata.