KGHM nagrodzony za zwrot dla akcjonariuszy

KGHM Polska Miedź SA został nagrodzony w konkursie organizowanym przez portal Biz-nes.pl w kategorii specjalnej jako najlepsza spółka Skarbu Państwa pod względem zwrotu dla akcjonariuszy w latach 2004-2013.


piątek, 26 Wrzesień, 2014

W rankingu pod uwagę brany był zarówno wzrost kursu akcji spółek, jak i wypłacone przez nie dywidendy. W latach 2003-2014 tak liczona stopa zwrotu w przypadku KGHM Polska Miedź wyniosła 754 procent. Dało to KGHM dziewiątą lokatę wśród wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Nagrodę z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisława Gawlika odebrał Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Marcin Chmielewski. Odbierając nagrodę Wiceprezes KGHM podziękował Skarbowi Państwa za okazane wsparcie przy przeprowadzonych inwestycjach.