KGHM Metraco S.A. w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż sit do przesiewaczy mobilnych w Oddziale Produkcji Kruszyw KGHM METRACO S.A.

Data publikacji: 
środa, 19 Listopad 2014 - 2:50PM

Przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż sit do przesiewaczy mobilnych

KGHM Metraco S.A. w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, 
ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż sit do przesiewaczy mobilnych w Oddziale Produkcji Kruszyw KGHM METRACO S.A.

  • Przedmiot sprzedaży: 

Sita do przesiewaczy mobilnych w ilości i pozycjach asortymentowych:

LPNazwa (oznaczenie)Ilość (szt)
1 Sito 1000x1760 #14 Poliuretan 
2 Sito 1020x1210 # 7 3
3 Sito 1020x1210 #13
4 Sito 1020x1210 #15 12 
5 Sito 1020x1210 #21.5
6 Sito 1020x1210 #22 
7 Sito 1020x1210 #25  6
8 Sito 1020x1210 #27 
9 Sito 1020x1210 #35  9
10 Sito 1020x1210 #40 
11 Sito 1030x1760 #13 
12 Sito 1030x1760 #15
13 Sito 1030x1760 #27 
14 Sito 1030x1760#25 
15 Sito 1100x1480 # 6  1
16 Sito 1240x1480 #9
17 Sito 1370x1490 # 9,5 
18 Sito 1370x1490 #10
19 Sito 1370x1490 #13.5 
20 Sito 1370x1490 #18 
21 Sito 1370x1490 #9
22 Sito 1515x1870 #6,3 Harfa  1
23 Sito 1515x1870 #6,5 
24 Sito 1515x2860 #20   2
25 Sito 1515x2860 #45  1
26 Sito 1515x2860 #6,5  5
27 Sito 1520 x 2840 #7,1 harfa  1
28 Sito 740x1490 # 9   1
29 Sito 740x1490 #10  2
30 Sito 740x1490 #14  2
31 Sito 930x2840 # 6,5  1
32 Sito 930x2840 # 6.3 harfowe  1
33 Sito 930x2840 # 7; 7,1   9
34 Sito 930x2840 # 9  8
35 Sito 930x2840 # 9 harfowe   4
36 Sito 930x2840 # 9.5   2
37 Sito 930x2840 #10 Poliuretan   1
38 Sito 930x2840 #11.2 Poliuretan   2
39 Sito 930x2840 #13   4
40 Sito 930x2840 #15   9
41 Sito 930x2840 #18   2
42 Sito 930x2840 #19   6
43  sito 930x2840#19,5  1

  • Stan faktyczny przedmiotu sprzedaży do oceny Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan faktyczny oraz wady ukryte w przedmiocie Sprzedaży.
  • Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:
    Przedmiot sprzedaży można oglądać w KGHM Metraco S.A. Oddziale Produkcji Kruszyw wydział Głogów.
    Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76) 74 77 010.
  • Ofertę należy złożyć pisemnie, na wszystkie powyższe pozycje asortymentowe. Sprzedający nie przewiduje sprzedaży pojedynczych pozycji asortymentowych.

Uwaga: Przed złożeniem oferty sugeruje się przeprowadzenie wizji na przedmiocie zakupu.

Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2015 r. o godz. 12.00 w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.