KGHM marką polskiej gospodarki

KGHM jest nie tylko liderem polskiego eksportu, ale też jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w kraju. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie „Marka Polskiej Gospodarki”, przyznane spółce przez Ministerstwo Gospodarki i dziennik „Rzeczpospolita”.

wtorek, 20 Październik, 2015

KGHM uznany został za najważniejszą markę polskiej gospodarki spośród firm z sektora energii i przemysłu wydobywczego. Podczas uroczystej gali, jaka odbyła się 20 października w Ministerstwie Gospodarki, podkreślano, że to właśnie rodzimi przedsiębiorcy są najlepszą wizytówką Polski na świecie. Zwracano także uwagę na obserwowany od wielu lat trend dynamicznego wzrostu obrotów handlowych z zagranicą. Dowodzi on, że wytworzone w Polsce produkty i usługi stale poprawiają swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. To przejaw rosnącego potencjału polskich przedsiębiorstw, które coraz śmielej decydują się na ekspansję zagraniczną.

W KGHM postawiliśmy na budowę międzynarodowej marki, która z powodzeniem funkcjonuje na czterech kontynentach. Obecność po obu stronach Oceanu Atlantyckiego daje nam nie tylko wyjątkową przewagę konkurencyjną, ale też stawia przed nami wyzwanie, jakim jest budowa pierwszej globalnej polskiej marki. Chcemy, by była ona powszechnie identyfikowana na międzynarodowych rynkach jako symbol stabilności, nowoczesności i innowacyjności. Tym samym stajemy się ambasadorem polskiego biznesu na świecie. Z dumą i satysfakcją przyjmujemy zatem tytuł Marki Polskiej Gospodarki powiedział Marcin Chmielewski, wiceprezes KGHM ds. korporacyjnych.

Uczestnicy gali podkreślali, że Polska sama jest marką, którą należy umiejętnie promować. Kluczową rolę odgrywają w tym procesie polscy eksporterzy, których liczbę szacuje się na około 40 tys. Zgodnie z przewidywaniami w tym roku polskie firmy sprzedadzą za granicę produkty i usługi o wartości 170 mld zł. O ile tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej udział eksportu w rodzimym PKB nie przekraczał 20 proc., o tyle obecnie sięga on już 50 proc. Aby zapewnić krajowej gospodarce dalszy rozwój, w 2020 roku wskaźnik ten powinien sięgać dwóch trzecich.

Laureatów w plebiscycie wyłoniło jury pod przewodnictwem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W kapitule zasiedli prof. Marek Rocki ze Szkoły Głównej Handlowej; prof. Andrzej Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego; prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC Polska; Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha; Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; Jacek Szugajew, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; oraz Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.