Nasi pracownicy

Najcenniejszym kapitałem KGHM są pracownicy. To oni decydują o znaczeniu firmy, która dzięki nim osiąga sukcesy i podejmuje coraz śmielsze wyzwania biznesowe.

Realizacja strategii rozwoju KGHM wspierana jest poprzez stałe doskonalenie umiejętności i sprawności organizacyjnej, w tym przez budowę kultury firmy opartej na wartościach.

Kluczowym elementem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału naszych pracowników.

To od ich wiedzy, pomysłowości, współdziałania, zaangażowania i uczciwości zależą osiągnięcia i pozycja firmy na rynku.

W trosce o zapewnienie optymalnego środowiska pracy, firma inwestuje w ich ciągły rozwój zawodowy oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy.

KGHM stosuje najlepsze dostępne praktyki mające na celu minimalizowanie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.