Kompetentni w branży

KGHM od początków swojego istnienia angażuje się we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w naszej organizacji. Od roku 2018 r. współpracy tej nadano ramy w postaci programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, podpisując listy intencyjne z organami prowadzącymi szkoły z powiatów: legnickiego, bolesławieckiego, lubińskiego oraz głogowskiego. W roku 2019-2020 do programu włączono również szkoły z powiatu polkowickiego.

Kompetentni w branży

Celem programu „Kompetentni w branży” jest ścisła współpraca na linii szkoła – KGHM, która umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego.

Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na merytoryczną pomoc naszej Spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.

Wspólnie ze szkołami realizujemy działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Klasy patronackie to:

  • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów, którego zasady określa Regulamin dostępny w formie załącznika,
  • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych,
  • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych, udziału w prelekcjach, lekcjach eksperckich,
  • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników oraz innych inicjatywach skierowanych do społeczności pracowników firmy,

Wspieramy również nauczycieli poprzez:

  • Wizyty zawodoznawcze w naszych Oddziałach oraz innych rekomendowanych instytucjach,
  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela,
  • Możliwość udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych inicjatywach skierowanych do pracowników firmy,
  • Współpracę w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych,
  • Organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

 

Lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

 

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasa I

technikum w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego (dawniej: technik hutnik)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik hutnik

Klasy III-IV

technikum w zawodzie technik wiertnik

 

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

Klasa I-IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik elektryk

 

Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik elektryk

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: górnik eksploatacji podziemnej)

Klasy II –III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej

Klasy I oraz III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk

 

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasa I

technikum w zawodzie technik elektryk

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: górnik eksploatacji podziemnej)

Klasy II-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Klasa I

technikum w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego (dawniej: technik hutnik)

Klasy II

technikum w zawodzie technik hutnik

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Klasa I-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

 

 

Zespół Szkół w Chocianowie

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Klasy I-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektromechanik

Od roku szkolnego 2019/2020

 Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]